Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Aktuellt i temagrupperna

Alkoholprevention

Aktuellt
Temagruppen arbetar med frågor kring införandet av alkoholpaus vid operation. Det har också kommit nya forskningsrön kring riskbruksgränser som gruppen ska öka sin kunskap om och diskutera. Vi har inlett ett samarbete med temagruppen för tobak. Vi gör en översyn av materialet om alkohol på HFS webb.

Nästa steg
Gruppen kommer göra en sammanställning och uppdatera material om alkohol på HFS webb. Temagruppen diskuterar hur den på bästa sätt kan vara ett stöd till medlemsorganisationerna i det fortsatta arbetet med alkohol.

Övrigt
Vi vill rekommendera några rapporter som har kommit ut under 2018-2019:
Alkoholkonsumtion och risknivåer
Alkohol och äldre
Alkohol och våld

Fysisk aktivitet

Status just nu
Temagruppen har arbetat med att ta fram ett nationellt utbildnings-material för FaR och fysisk aktivitet som blev färdigställt i slutet på maj. Materialet är i form av en bildbank i Powerpoint och finns tillgängligt på hemsidan. Lämpliga bilder kan väljas och anpassas till aktuell målgrupp/utbildning.

Nästa steg
Gruppen följer Stockholms utveckling av ett behandlings-program för fysisk aktivitet i Stöd och behandlingsplattformen samt bidrar till utvecklingen av ett nationellt e-FaR.

Hälsofrämjande arbetsplats

Status just nu
Gruppen arbetar med att sprida och öka kunskapen om vilka faktorer som skapar hälsofrämjande arbets-platser. Vi arbetar ständigt med att uppdatera hemsidan med goda exempel från våra medlems-organisationer och just nu arbetar vi med att färdigställa ett introduktionsbildspel i syfte att underlätta spridningen hos oss inom nätverket men även dela med oss till andra organisationer.

Nästa steg
Gruppen kommer i samband med lanseringen av introduktions-bildspelet ta fram en enkel checklista som hjälp till organisationer med intention att utveckla arbetet för en mer Hälsofrämjande arbetsplats. Denna checklista kommer att ersätta den tidigare broschyren "Att utveckla en hälsosam arbetsplats".

Övrigt
Vi vill tipsa om vår Verktygslåda ”Material framtaget av andra organisationer” och rekommendera ”ISM-rapport 21 Hälsa på arbetsplatsen” en sammanställning av kunskap och metoder.

Hälsofrämjande förhållningssätt

Status just nu
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Nästa steg
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Övrigt
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Hälsofrämjande primärvård

Status just nu
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Nästa steg
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Övrigt
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Hälsofrämjande vårdmiljö

Status just nu
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Nästa steg
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Övrigt
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Matvanor

Status just nu
Temagruppen arbetar med att ta fram en kravspecifikation avseende mat och måltider på ett hälso-främjande sjukhus. Gruppen har inlett ett samarbete med SKL och Socialstyrelsen kring person-centrerade måltider och patient-säkerhet samt ett samarbete med Livsmedelsverket inför deras revidering av skriften Mat och måltider på sjukhus. Temagruppen har även skickat ut en enkät till processledarna angående regionernas arbete med barn och unga kopplat till Nationella riktlinjer.

Nästa steg
Temagruppen kommer att ta fram ett förslag för att kvalitetssäkra arbetet med ohälsosamma mat-vanor: kompetenskrav för att uppmärksamma ohälsosamma matvanor och att genomföra åt-gärden kvalificerat rådgivande samtal samt ett förtydligande av dokumentation av ohälsosamma matvanor hos vuxna. Gruppen arbetar även med att ta fram kvalitetskrav för en påbyggnads-utbildning om hälsosamma mat-vanor som riktar sig till personer utan tidigare utbildning inom kost och näringslära som arbetar med rådgivning till vuxna friska personer med ohälsosamma matvanor. Tema-gruppen kommer att sammanställa tidigare utskickad enkät.

Övrigt
Vi vill rekommendera några rapporter som har kommit ut under 2018-2019:

Riksmaten ungdom
Eat Lancet Commission Summary report
WCRF - Third Expert Report 2018

Psykisk hälsa

Status just nu
Gruppen arbetar med att upp-märksamma och sprida kunskap om suicidprevention, främst genom utbildningarna SPISS, YAM och MHFA. Försöker även påvisa vikten av samverkan mellan primärvård och psykiatri, samt skapa en diskussion om den psykiska ohälsan har ökat eller om vår syn på psykisk ohälsa har förändrats.

Nästa steg
Följa upp den temadag vi anordnade den 9 april om primärvårdens roll i arbetet med psykisk hälsa. Vi hade flera intressanta föreläsare som vi funderar på att fortsätta samarbeta med i någon form.

Övrigt
Det finns plats för fler engagerade i temagruppen! Anmäl intresse till ordförande.

Riktade hälsosamtal

Status just nu
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Nästa steg
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Övrigt
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Tobaksprevention

Status just nu
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Nästa steg
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Övrigt
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Uppdrag - Uppföljning

Status just nu
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Nästa steg
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

Övrigt
Etiam vel ligula non arcu lobortis venenatis. Donec sollicitudin ante quis magna adipiscing venenatis. Maecenas id ante dignissim, fringilla nisi sagittis, facilisis magna. Phasellus faucibus orci eu ligula accumsan, a ornare lorem convallis.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)