Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Alkoholprevention

Samverkan i Skaraborg, Paula Nilsson & Pia Haikka
E-stöd inom ATS-området, Anna-Karin Danielsson
Fem skäl att prata, Södra Älvsborgs sjukhus
Globala sjukdomsbördeprojektet, Emelie Agardh
Introduktion, Temagrupp Alkohol
Temadag om alkohol - Patienters alkoholvanor väl värda att uppmärksamma, 11 dec, Ersta Diakoni
Inbjudan till Temagrupp Alkoholpreventions temadag 11 dec
Bra argument, erfarenheter och goda exempel från tidigare nationella alkoholscreeningsdagar
Material att beställa/ladda ner
6. Presentation av Fredrik Spak. Alkohol och gender med fokus på tidiga alkoholinterventioner i praktiken.
2. Presentation av Sven Wåhlin. Hur och varför kan alkohol påverka hälsan, alkoholens medicinska konsekvenser.
1. Presentation av Kerstin Damström Thakker. Frågor om alkohol är viktiga och borde kunna ställas oftare.
8. Presentation av Mats Ramstedt. Negativa konsekvenser av egna och andras alkoholvanor i dagens Sverige - resultat från en nationell studie om beroende och utsatthet för andras missbruk.
5. Presentation av Kjerstin Larsson. Screeningkapacitet i Socialstyrelsens indikatorfrågor om riskbruk av alkohol.
7. Presentation av Kerstin Damström Thakker. Visning av Karolinska Universitetssjukhusets webbutbildning om levnadsvanor, särskilt riskbruk av alkohol.
4. Presentation av Mette Barth. Visning av Region Skånes webbutbildning om levnadsvanor, särskilt riskbruk av alkohol.
3. Presentation av Sölvi Vejby. Visning av Akademiska sjukhusets webbutbildning om levnadsvanor, särskilt riskbruk av alkohol.
Riskbruk och beroende, Sven Andréasson
Nationell alkoholscreening, Sölvi Vejby
Program
Utbildning - Hälsosamtal, Britt-Marie Karlsson
Vårdprogram, Region Skåne
Arbetet kring levnadsvanor i PV, Bo Brantefors & Stina Ek

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)