Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Existentiell hälsa

”Existentiell hälsa är de sammantagna processerna av grundläggande tankar, handlingar och känslor när människan förhåller sig till livets olika situationer i relation till sig själv, sitt sammanhang och sina personliga uppfattningar.” (Kostenius, C. & Melder, C. 2015)

1. Andlig kontakt: kontakt med något större som hjälper en att uppleva trygghet och tillförsikt.
2. Mening och syfte med livet: att det finns ett speciellt syfte med att just jag lever. 
3. Upplevelse av förundran: att man kan känna inspiration och tacksamhet inför sin omgivning, till exempel naturen, konst och musik.
4. Helhet och integration: att tankar, känslor, handlingar, kropp, psyke och det andliga är en enhet.
5. Andlig styrka: att hitta sätt att komma igenom det som är svårt och känna glädje i livet.
6. Harmoni och inre frid: att vara tillfreds med sig själv och känna ett lugn.
7. Hoppfullhet och optimism: att ha en framtidstro även när livet är svårt.
8. Tro som resurs (behöver ej vara av religiös art) som ger en styrka i vardagen och hjälper en att njuta av livet.

Referens: Melder, Cecilia, 2011: Vilsenhetens epidemiologi - en religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa. Doktorsavhandling, Uppsala Universitet.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)