Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Fysisk aktivitet

Möjligheter och hinder för fysisk aktivitet för personer med psykisk ohälsa eller social utsatthet - Intervjuer med nyckelpersoner
Fysisk aktivitet och Äldre
Björknässtudien: Färre läkarbesök i primärvården. Margareta Eriksson Läkartidningen NR 15 2010 Volym 107
Amanda Ek; Promotiong public health by Physical activity on Prescription, with focus on organized exercise
110406
Fallprevention FaR Äldre
Fysisk aktivitet Barn Uppsala
Fysisk aktivitet Barn VG-region
Zolgarnian Degerlund, Sara. Felixson, Beatrice; Förändringsbenägenhet för fysisk aktivitet hos patienter som förskrevs Fysisk aktivitet på Recept, FaR: En kartläggning av patienter som hänvisades till friskvårdslots i Uppsala läns landsting
Beskrivning av framgångsfaktorerna
Matti Leijon; Activating People: Physical activity in the general population and referral schemes among primary health care patients in a Swedish county
SBU: Metoder för att främja fysisk aktivitet. En systematisk litteraturöversikt.
Hedvig Kjellin - Fyss - när FaR inte biter. Erfarenheter från psykiatrin.
Cecilia Edström - FaR vid hjärtsvikt - erfarenheter från Hjärtcentrum, Umeå
Implementering
Gunilla Eriksson - Implementering av FaR inom Landstinget Kronoberg
Inventering av goda exempel av arbete med fysisk aktivitet utfifrån de olika perspektiven: patient, medarbetare och samhälle
Lärobok FaR
Medicinska riktlinjer fysisk aktivitet VG-regionen
Ordination av fysisk aktivitet - ett slagkraftigt verktyg. Vad säger dina kollegor?
Utvärdering av nationellt nätverk för FaR (2010)
Sabina Andersson: Vilka faktorer medverkar till att professioner i primärvården förskriver fysisk aktivitet på recept.
Minskat stillasittande lika viktigt som ökad fysisk aktivitet. Elin Ekblom-Bak. Läkartidningen NR 9 2010 Volym 107
Carl Johan Olsson - Blir man smart av att jogga? Fysisk tränings påverkan på hjärnan.
Maria Bjerstam - Utblick Fysisk Aktivitet. Redovisning av pågående studier/områden.
Övergripande struktur över framgångsfaktorer för lyckad implementering av fysisk aktivitet

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)