Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS-nätverkets digitimmar 2022

Kommande digitimmar hittar du under kalendarium.
På den här sidan samlar vi dokumentation från de digitimmar som har varit.

Den förföriska tobaksindustrin och barnen, 23 november 2022

Tips som kom upp under digitimmen:

Vill du veta mer? Kontakta gärna Johanna Reuterving Smajic.

Liggandets infrastruktur - funktionalitet, sex och tillgänglighet, 14 oktober 2022

Nationell uppföljning av hälso- och sjukvården, 12 oktober 2022

Lärdomar från HFS-nätverkets och Mötesplats social hållbarhets nationella konferenser, 29 september 2022

Psykisk ohälsa och tobaksavvänjning - vad ska vi tänka på? 21 september 2022

Hur påverkar alkoholen våra kroppar när vi blir äldre? 19 maj 2022

Patienter som medskapare - på alla nivåer, 22 april 2022

Hälsolabb Nära vård, 24 mars 2022

Implementeringsstudie kring levnadsvanearbete i primärvården, 9 mars 2022

Region Gotlands arbete med HFS verktyg för självevaluering av hälsofrämjande hälso- och sjukvård, 17 februari 2022

På gång i nationellt programområde levnadsvanor, 25 januari 2022

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)