Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS-nätverkets digitimmar

Kommande digitimmar hittar du under kalendarium.
På den här sidan samlar vi tips från de digitimmar som har varit.

Evidens för riktade hälsosamtal, 10 december 2020

Riktade hälsosamtal som ”motor” i det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i primärvården, 8 december 2020

Att hjälpa befolkningen till ett rökfritt liv under Covid-19 pandemin, 23 november 2020

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i vården, 19 november 2020

Researching and Designing Buildings for Health Promotive Healthcare, 14 oktober 2020

Hälsosamma matvanor - vilken är den senaste samlade evidensen? 23 september 2020

Riva hinder - ett verktyg för mer jämlik vård och hälsa genom ökad kulturell medvetenhet, 26 augusti 2020

Hälsoinformatörer med uppdrag att nå ut med kulturanpassad hälsoinformation, 2 juni 2020

HFS-nätverkets uppföljningsenkät av ledning och styrning, verksamhetsåret 2019, 28 april 2020

Alkoholfri operation, 12 december 2019

Vården i siffror– Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, hur vi använder verktyget för att skapa en bättre uppföljning, 11 december 2019

  Hur Folktandvårdens samverkan med Barnhälsovården i Västra Götaland har utvecklats – förutsättningar, aktörer, hinder och möjligheter, 23 oktober 2019

  Nytt utbildningsmaterial: Fysisk aktivitet och FaR – som prevention och medicinsk behandling, 15 oktober 2019

  Systematisk analys av jämlik sjukvård integrerad i rutinverksamhet: erfarenheter från pågående arbete inom Region Östergötland, 7 maj 2019

  Nationell uppföljning av jämlik hälso- och sjukvård, 4 april 2019

  Rökfria utomhusmiljöer, 8 mars 2019

  Hälsoekonomi, 20 november 2018

  Alkohol- och tobaksfri operation, 24 oktober 2018

  HEMSIDAN

  Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

  Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

  © 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)