Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS-nätverkets digitimmar

Kommande digitimmar hittar du under kalendarium.
På den här sidan samlar vi tips från de digitimmar som har varit.

Hälsosamma matvanor - vilken är den senaste samlade evidensen? 23 september 2020

Riva hinder - ett verktyg för mer jämlik vård och hälsa genom ökad kulturell medvetenhet, 26 augusti 2020

Hälsoinformatörer med uppdrag att nå ut med kulturanpassad hälsoinformation, 2 juni 2020

HFS-nätverkets uppföljningsenkät av ledning och styrning, verksamhetsåret 2019, 28 april 2020

Alkoholfri operation, 12 december 2019

Vården i siffror– Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, hur vi använder verktyget för att skapa en bättre uppföljning, 11 december 2019

  Hur Folktandvårdens samverkan med Barnhälsovården i Västra Götaland har utvecklats – förutsättningar, aktörer, hinder och möjligheter, 23 oktober 2019

  Nytt utbildningsmaterial: Fysisk aktivitet och FaR – som prevention och medicinsk behandling, 15 oktober 2019

  Systematisk analys av jämlik sjukvård integrerad i rutinverksamhet: erfarenheter från pågående arbete inom Region Östergötland, 7 maj 2019

  Nationell uppföljning av jämlik hälso- och sjukvård, 4 april 2019

  Rökfria utomhusmiljöer, 8 mars 2019

  Hälsoekonomi, 20 november 2018

  Alkohol- och tobaksfri operation, 24 oktober 2018

  HEMSIDAN

  Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

  Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

  © 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)