Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Mat och måltider på sjukhus

Mat och måltider inom hälso- och sjukvården - Exempel från sjukvårdsverksamhet. Socialstyrelsen, 2011
Bästa SJUKHUSMATEN! Så höjs måltidsstandarden vid svenska sjukhus. En rapport från Kost & Näring, 2012
Bra mat på jobbet - Råd, möjligheter, förutsättningar och utmaningar. Livsmedelsverket, 2007
Den Goda måltiden i Västra Götaland
Den värdefulla måltiden i vården, skolan och omsorgen
Rekommendationer från temagrupp kost utifrån kartläggning 2007 (Ett övergripande nutritionsråd bör finnas på varje sjukhus)
The Five Aspects Meal Model: a tool for developing meal services in restaurants
Rekommendationer från temagrupp kost utifrån kartläggning 2007 (Ett forum för kostombud med regelbundna träffar bör finnas på alla sjukhus)
Rekommendationer från temagrupp kost utifrån kartläggning 2007 (Frågor om matvanor bör ingå systematiskt vid inskrivningssamtal)
Kartläggning, 2006 - Hur kan medarbetarna på våra sjukhus påverka/påverkas till hälsosamt ätande?
Kartläggning, 2007 - Hur efterlevs Livsmedelsverkets rekommendationer angående patientmat?
Konsistensanpassad kost. Landstinget Sörmland
Kostpolicy Stockholms Läns Landsting
Hvidover hospital - världens största à la cart kök - Läkartidningen nr 45 2010. Hvidovre hospital i Danmark är sjukhuset som går mot strömmen.
Önskekost. Landstinget Sörmland
Nutritionspolicy - Riktlinjer för nutritionsbehandling på Akademiska sjukhuset
Handbok för säker mat inom vård, skola och omsorg - Branschriktlinje för kök. SKL, 2009
Nyckelhålet på restaurang. Powerpoint presentation från möte i Köpenhamn 2010
Rekommendationer från temagrupp kost utifrån kartläggning 2007 (Systematisk uppföljning på vårdavdelningar av mat- och näringsrekommendationerna bör göras)
Rekommendationer från temagrupp kost utifrån kartläggning 2007 (Utbildning och fortbildning av kostombud bör ske)

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)