Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Primärprevention barn och unga

I Norrbotten har under tre års tid ett pilotprojekt pågått med syfte att främja barn och ungdomars psykiska hälsa. Resultaten är lovande och projektet permanentas nu och sprids i länet. Arbetssättet SAM (samverka – agera – motivera) är upplagd som en medskapande process där en mängd aktörer samverkar och där ungdomarnas röster tas tillvara.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)