Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Rekommendationer för fysisk aktivitet

Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) har tagit fram rekommendationer om fysisk aktivitet för vuxna, dessa är antagna av Svenska Läkaresällskapet och finns att läsa här.YFA:s webbsida finns mer att läsa om rekommendationerna.

YFA har även tagit fram rekommendationer för rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar, dessa är antagna av Svenska Läkaresällskapet och Svenska Barnläkarföreningen. Rekommendationerna finns att läsa här.

Indikatorfrågor för fysisk aktivitet

I de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder (2011) ingår otillräcklig fysisk aktivitet som en av fyra ohälsosamma levnadsvanor. För att uppmärksamma patienter som skulle kunna minska sin risk för sjukdom och förtidig död genom mer fysisk aktivitet föreslogs i riktlinjerna ett antal indikatorfrågor. Dessa frågor kan även användas för att utvärdera resultatet av införandet av rådgivande samtal om fysisk aktivitet i hälso- och sjukvården. Forskningsstudien om valideringen av indikatorfrågorna kan läsas här.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)