BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Johansson Lisbeth";RSVP=TRUE:mailto:lisbeth.m.johansson@rjl.se ATTENDEE;CN="Lingfors Hans";RSVP=TRUE:mailto:hans.lingfors@rjl.se ATTENDEE;CN=lars.weinehall@umu.se;RSVP=TRUE:mailto:lars.weinehall@umu.se CLASS:PUBLIC CREATED:20201001T140557Z DESCRIPTION:Hej!\nHär nedan är Zoom-länken för digitimmen: Evidens för riktade hälsosamtal.\nMedverkar gör Lars Weinehall professor och överl äkare i allmänmedicin och epidemiologi samt Hans Lingfors MD\, leg. läk are specialist i allmänmedicin.\n________________________________\n\nAnsl ut till mötet via länk: \nhttps://natverken-se.zoom.us/j/85362900187?pwd =L1NYbGtWOTRPZjN1eUM5U1d5cGNrdz09 \nMötes-ID: 853 6290 0187 \nPassword: 8 58555 \nAnslut till mötet via Skype for Business \nhttps://natverken-se.z oom.us/skype/85362900187 \n________________________________\n\nVad är en digitimme?\nÅterkommande digitala möten\, med olika teman beroende på v ad ni har behov och intresse av att diskutera med övriga medlemmar. \nSyf tet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, u pptäcka gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten.\n \nFör at t mötet ska bli så bra som möjligt\, läs igenom nedan tips:\n· Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bak grundsljud. Klicka på mikrofonsymbolen eller använd snabbkommando genom att trycka ned Windowsknappen och sen F4. \n· Använd headset\, l judpuck eller liknande för att höras bra och slippa eko.\n· Sä tt igång kameran genom att klicka på kamerasymbolen och därefter ”sta rta min video”.\n· Koppla upp dig i god tid så att du hinner s tälla in kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid på plats 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa tekniken).\n· Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt – helst en fast uppkoppling. En lö sning om det svajar är att stänga ned övriga sidor och bara ha Skype ö ppen\, samt stänga av kameran.\n· Vill du ha ordet? \n· Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut ordet. \n \nMed vänlig hälsning\nHFS-sekretariat\n \nSofie Westerberg\nNätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård \nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9972 \nWebbsida: www.hfsnatverket.se \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20201210T150000 DTSTAMP:20201001T135806Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20201210T140000 LAST-MODIFIED:20201001T140557Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Evidens för riktade hälsosamtal TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000003014B75F4992D601000000000000000 010000000C59C5D0C26294145A198B8A1A9B19400 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej !

Hä\;r nedan ä\;r Zoom-lä\;nken fö\;r digitimmen: Evidens fö\;r riktade hä\;lsosa mtal.
Medverkar gö\;r Lars Weinehall professor och ö\;verlä\;kare i allmä\ ;nmedicin och epidemiologi samt Hans Lingfors MD\, leg. lä\;kare speci alist i allmä\;nmedicin.


Anslut till mö\;tet via lä \;nk:
https://natverken-se.zoom.us/j/85362900187?pwd=L1NYbGtWOTRPZjN1eUM5 U1d5cGNrdz09

Mö\;tes-ID: 853 6290 0187
Password: 858555 < /p>

Anslut till mö\; tet via Skype for Business
https ://natverken-se.zoom.us/skype/85362900187


Va d ä\;r en digitimme?
Å\;terkommande digitala m&oum l\;ten\, med olika teman beroende på\; vad ni har behov och intresse av att diskutera med ö\;vriga medlemmar.

Syftet: Att vi ska lä\;ra och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, uppt& auml\;cka gemensamma områ\;den och kanske starta nya samarbeten.

 \;

Fö\;r att mö\;tet ska bli så\; bra s om mö\;jligt\, lä\;s igenom nedan tips:

< p class=MsoListParagraph style='text-indent:-18.0pt\;mso-list:l1 level1 lf o1'>·\; \; \; \; \; \; \; \; \; St&aum l\;ng av din mikrofon nä\;r du inte talar fö\;r att undvika st&oum l\;rande bakgrundsljud. Klicka på\; mikrofonsymbolen eller anvä\; nd snabbkommando genom att trycka ned Windowsknappen och sen F4. < /o:p>

·\; \; \; \; \; \; \;  \; \; Anvä\;nd headset\, ljudpuck eller liknande fö\;r at t hö\;ras bra och slippa eko.

·\;  \; \; \; \; \; \; \; \; < ![endif]>Sä\;tt ig&ari ng\;ng kameran genom att klicka på\; kamerasymbolen och dä\;refte r ”\;starta min video”\;.

·\;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; Koppla upp dig i god tid så\; att du hinner stä\;lla in kamera och mikrofon (sek retariatet finns alltid på\; plats 10 min innan mö\;tet bö\;r jar\, om du vill testa tekniken).

·\;  \; \; \; \; \; \; \; \; < ![endif]>Ha en så\; b ra internetuppkoppling som mö\;jligt –\; helst en fast uppkopplin g. En lö\;sning om det svajar ä\;r att stä\;nga ned ö\;vri ga sidor och bara ha Skype ö\;ppen\, samt stä\;nga av kameran.< o:p>

·\; \; \; \; \; \; \; \; \; Vill du ha ordet?

·\; \; \; \; \; \; \; \; \; Skriv dit t namn i chattfunktionen så\; delar samtalsledaren ut ordet. \;

 \;

Med vä\;nlig hä\;l sning

HFS-sekretariat

 \;

Sofie Westerberg

Nä\;tverket hä\;lsofrä\;mjande hä\;lso- och sjukvå\;rd

Tel: 010- 103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: < span style='color:blue'>www.hfsnatverket.se \; \; \ ;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20201001T135806Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR