BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Karlsson Lovisa";RSVP=TRUE:mailto:Lovisa.Karlsson@regionosterg otland.se CLASS:PUBLIC CREATED:20200327T075221Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är Skypelänken för digitimmen: Hälsosam ma matvanor – vilken är den senaste samlade evidensen?\nIngrid Larsson\ , docent och klinisk näringsfysiolog\, medverkar.\n \n................... .......................................................................... ............................................\nAnslut till Skype-mötet \nAn slutningsproblem? Prova Skype Web App \nAnslut via telefon \n010-4992091 (Sweden) Svens ka (Sverige) \nHitta ett lokalt nummer \n \nKo nferens-ID: 7744750 \n Har du glömt din PIN-kod för uppringning? |Hjälp \n \n[!OC([041d])!]\n.................... .......................................................................... ...........................................\n \nVad är en digitimme?\nÅt erkommande möten över Skype\, med olika teman beroende på vad ni har be hov och intresse av att diskutera med övriga medlemmar. \nSyftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gem ensamma områden och kanske starta nya samarbeten.\n \nFör att mötet ska bli så bra som möjligt! Läs igenom nedan tips:\n· Stäng av d in mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud. K licka på symbolen eller använd snabbkommando genom att trycka ned Window sknappen och sen F4. \n· Använd headset\, ljudpuck eller liknand e (fungerar med lurarna du använder till telefonen) för att höras bra o ch slippa eko.\n· Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt – helst en fast uppkoppling. En lösning om det svajar är att stänga n ed övriga sidor och bara ha Skype öppen.\n· Koppla upp dig i go d tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon (sekretariatet finn s alltid på plats 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa tekniken ).\n· Sätt igång kameran genom att klicka på kamerasymbolen oc h därefter ”starta min video”.\n· Vill du ha ordet? \n· Skriv din fråga kort i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut o rdet. \n· Säg ditt namn (om du är med på telefon). \nMed vänl ig hälsning\nHFS-sekretariat\n \nSofie Westerberg\nNätverket hälsofräm jande hälso- och sjukvård \nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9972\nWebbsida: www.hfsnatverket.se \n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20200923T150000 DTSTAMP:20200327T074750Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20200923T140000 LAST-MODIFIED:20200327T075221Z LOCATION:Skype-möte ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Hälsosamma matvanor – vilken är den senaste samlade evidensen? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000000011C6F17F02D601000000000000000 01000000052727B84DE483744ABCE8C66BFF06942 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Här nedan är Skypelänken för digit immen: Hälsosamma matva nor –\; vilken är den senaste samlade evidensen?

Ingrid Lar sson\, docent och klinisk näringsfysiolog\, medverkar.< /p>

 \;

......................... .......................................................................... ......................................

Anslut til l Skype-mötet       

Anslutningsproblem? Prova Skype Web App < /u>

Anslut via telefon < o:p>

010-4992091 (Sweden)                                              Svenska (Sve rige)    

Hitta ett lokalt nummer  

 \;< /span>

Konferens-ID: 7744750

 Har du glömt din PIN-kod för uppringn ing?  |Hjälp      

 \;

[!OC([041d])!]

........................................ .......................................................................... .......................

 \;

Vad är en digitimme ?
Å terkommande möten över Skype\, med olika teman beroende på vad ni har b ehov och intresse av att diskutera med övriga medlemmar.

Syftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter \, upptäcka gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten.

 \;

För att mötet ska bli så bra som möjligt! Läs i genom nedan tips:

·  \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; Stäng av din mikrofon när du inte talar f ör att undvika störande bakgrundsljud. Klicka på symbolen eller använd snabbkommando genom att trycka ned Windowsknappen och sen F4.

· \; \; \; \; \; \; \; \; Använd headset\, ljudpuck eller liknande (fungerar med lurarna du a nvänder till telefonen) för att höras bra och slippa eko.

· \; \; \; \; \; \; \; \; Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt –\; helst en fast u ppkoppling. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga sidor oc h bara ha Skype öppen.

· \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; Koppla upp dig i god tid så att d u hinner ställa in kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid på pl ats 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa tekniken).

· \; \; \; \; \; \; \; \; < /span>Sätt igång kameran genom att klicka på kamerasymbolen och därefter ”\;starta min video”\;.

· \; \; \; \;  \; \; \; \; Vill du ha ordet?

· \; \; \; \; \; \;  \; \; Skriv din fråga kort i chattfunktionen så delar samtalsle daren ut ordet.

· \ ; \; \; \; \; \; \; \; Säg ditt namn (om du är med på telefon).

Med vänlig hälsning

HFS-sekreta riat

 \;

Sofie Westerberg

N ätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverket.se \; \; \;

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20200327T074750Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 X-MS-OLK-SENDER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergo tland.se BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR