BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Margareta Kristensson";RSVP=TRUE:mailto:margareta.kristensson@ liu.se ATTENDEE;CN="Ralph Harlid";RSVP=TRUE:mailto:ralph.harlid@vgregion.se CLASS:PUBLIC CREATED:20210624T055247Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: Höjdp unkter från den internationella HPH-konferensen.\nVi summerar och pratar om höjdpunkterna från HPH-konferensen den 12 oktober. \n\n\n____________ ____________________\n\n \nAnslut till mötet via länk:\nhttps://natverke n-se.zoom.us/j/85797601095?pwd=cVNQZmtleWNlaTJjY1RnSTdPYUwwdz09 \ n \nMötes-ID: 857 9760 1095\nPassword: 837460\n \nAnslut till mötet via mobil\n +46 8 5050 0829 \n +46 8 5052 0017 \n +46 850 539 728 \n +46 8 4468 2488 \n +46 8 5016 3827 \n +46 8 5050 0828 \n +1 346 248 7799 \n +1 646 558 8656 \n +1 669 900 9128 \n +1 253 215 8782 \n +1 301 715 8592 \n +1 312 626 6799 \n \nMötes-ID: 857 9760 1095\nPassword: 837460\nFind your local number: https://natverken-se.zoom.us/u/kbOuAHbaU \n \nAnslut till mötet via Skype for Busin ess\nhttps://natverken-se.zoom.us/skype/85797601095 \n________________________________\n\n \nVad är en digitimme?\nÅterkommande digitala möten\, med olika teman beroend e på vad ni har behov och intresse av att diskutera med övriga medlemmar . \nSyftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontak ter\, upptäcka gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten.\n \n För att mötet ska bli så bra som möjligt\, läs igenom nedan tips:\n· Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt. En lösning om de t svajar är att stänga ned övriga program och kameran.\n· Kopp la upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon (sek retariatet finns alltid på plats 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa tekniken).\n· Använd headset\, ljudpuck eller liknande f ör att höras bra och slippa eko.\n· Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud.\n· Vill du ha ordet? \n· Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar samt alsledaren ut ordet. \nMed vänlig hälsning\nHFS-sekretariat\n \nSofie We sterberg\nNätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård \nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9972\nWebbsida: www.hfsnatverket.se \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20211123T110000 DTSTAMP:20210624T055225Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20211123T100000 LAST-MODIFIED:20210624T055247Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Höjdpunkter från den internationella H PH-konferensen TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B09D336B3168D701000000000000000 010000000C054D1A89551B341BE6E587B64814956 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n\n

Hej!

 \ ;

Hä\;r nedan ä\;r Zoom-lä\;nken t ill HFS digitimme: Hö\;jdpunkter frå\;n den internationella HPH-konferensen.

Vi summerar och pratar om hö\;jdpunkterna frå\;n HPH-konferensen den 12 oktober.


  \;

Anslu t till mö\;tet via lä\;nk:

https://natverken-se.zoom.us/j/85797601095?pwd=cVNQZmtle WNlaTJjY1RnSTdPYUwwdz09

 \;

Mö\;tes-ID: 857 9760 1095

Password: 837460

 \;

< p class=MsoNormal>Anslut till mö\;te t via mobil

 \; \; \; \;&nb sp\; \; \; +46 8 5050 0829

&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \;+46 8 5052 00 17

 \; \; \; \; \; \; \; \;< /span>+46 850 539 728

 \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \;+46 8 4468 2488

 \; \;  \; \; \; \; \; \;+46 8 5016 3827

 \; \; \; \; \; \; \; \;+46 8 5050 0828

 \; \; \; \; \; \; \; \ ;+1 346 248 7799

 \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \;+1 646 558 8656

 \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \;+1 669 900 9128 < /span>

 \; \; \; \; \; \; \; \;+1 253 21 5 8782

 \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\;+1 301 715 8592

 \; \; \; \; \ ; \; \; \;+1 312 626 6799

 \;

Mö\;tes-ID: 857 9760 1095

Password: 837460

Find your local number: https://natverken-se.zoom.us/u/kbOuAHbaU

 \;

Anslut till m ö\;tet via Skype for Business

https://natverke n-se.zoom.us/skype/85797601095


 \;

Vad ä\;r en digi timme?
Å\;terkommande digitala mö\;ten\, med olika teman beroende p&a ring\; vad ni har behov och intresse av att diskutera med ö\;vriga med lemmar.

Syftet: Att vi ska lä\;ra och inspireras av v arandra\, hitta nya kontakter\, upptä\;cka gemensamma områ\;den o ch kanske starta nya samarbeten.

< span style='mso-bidi-font-family:Calibri'> \;

Fö\;r at t mö\;tet ska bli så\; bra som mö\;jligt\, lä\;s igenom n edan tips:

·\; \; \; \; \; \; \; \; \; Ha en så\; bra interne tuppkoppling som mö\;jligt. En lö\;sning om det svajar ä\;r at t stä\;nga ned ö\;vriga program och kameran.

·\; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; < span style='font-size:11.0pt\;mso-bidi-font-size:12.0pt\;font-family:"Cali bri"\,sans-serif'>Koppla upp dig i god tid så\; att du hinner stä \;lla in kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid på\; plats 1 0 min innan mö\;tet bö\;rjar\, om du vill testa tekniken).

·\;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; Anvä\;nd headset\, ljudpuck eller likn ande fö\;r att hö\;ras bra och slippa eko.

·\; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; Stä\;ng av din mikrofon nä\;r du inte talar fö \;r att undvika stö\;rande bakgrundsljud.

·\; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; Vill du ha ordet? < /o:p>

·\; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; Skriv ditt namn i chattfunktionen så\; delar samtalsledaren ut ordet.

Med vä\;nlig hä\;lsning

HFS-sekretariat

 \;

Sofi e Westerberg

Nä\;tverket h& auml\;lsofrä\;mjande hä\;lso- och sjukvå\;rd

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverket.se \; \; \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20210624T055225Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR