BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Anna Berg";RSVP=TRUE:mailto:anna.berg@regionuppsala.se CLASS:PUBLIC CREATED:20210621T135423Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: Hur sk apar vi hälsofrämjande arbetsplatser?\nRepresentanter från HFS temagrup p hälsofrämjande arbetsplats berättar om den guide för en hälsofrämj ande arbetsplats samt det introduktionsbildspel till hälsofrämjande arbe tsplatser som de har tagit fram.\n________________________________\n\n \nA nslut till mötet via länk:\nhttps://natverken-se.zoom.us/j/89270094378?p wd=cnFTNHZVRSs1MkZzNUVmV0M2emlxUT09 \n \nMötes-ID: 892 7009 4378 \nPassword: 918363\n \nAnslut till mötet via mobil\n +46 8 4468 24 88 \n +46 8 5016 3827 \n +46 8 5050 0828 \n +46 8 505 0 0829 \n +46 8 5052 0017 \n +46 850 539 728 \n +1 25 3 215 8782 \n +1 301 715 8592 \n +1 312 626 6799 \n + 1 346 248 7799 \n +1 646 558 8656 \n +1 669 900 9128 \n \nM ötes-ID: 892 7009 4378\nPassword: 918363\nFind your local number: https:/ /natverken-se.zoom.us/u/kbJ2PvtrDp \n \nAnslut till mötet via Skype for Business\nhttps://natverken-se .zoom.us/skype/89270094378 \n________________________________\n\n \nVad är en digitimme?\nÅterko mmande digitala möten\, med olika teman beroende på vad ni har behov och intresse av att diskutera med övriga medlemmar. \nSyftet: Att vi ska lä ra och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten.\n \nFör att mötet ska bli s å bra som möjligt\, läs igenom nedan tips:\n· Ha en så bra in ternetuppkoppling som möjligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga program och kameran.\n· Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid p å plats 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa tekniken).\n· Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att höras bra och sli ppa eko.\n· Stäng av din mikrofon när du inte talar för att un dvika störande bakgrundsljud.\n· Vill du ha ordet? \n· Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut ordet. \nMed vänlig hälsning\nHFS-sekretariat\n \nSofie Westerberg\nNätverket häls ofrämjande hälso- och sjukvård \nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9972\nWeb bsida: www.hfsnatverket.se \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20211202T140000 DTSTAMP:20210621T135321Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20211202T130000 LAST-MODIFIED:20210621T135423Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Hur skapar vi hälsofrämjande arbetspla tser? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000302FC149B566D701000000000000000 010000000D9A0B2861B56B348A2A4C3461F80FABF X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Här nedan är Zo om-länken till HFS digitimme: Hur skapar vi hä lsofrämjande arbetsplatser?
Representanter från HFS temagrupp hälsofrämjande arbetsplats berättar om den guide för en hälsofrämjan de arbetsplats samt det introduktionsbildspel till hälsofrämjande arbets platser som de har tagit fram.


 \;

Anslut till mötet via länk:< /o:p>

https://natverken-se.z oom.us/j/89270094378?pwd=cnFTNHZVRSs1MkZzNUVmV0M2emlxUT09

 \;

Mötes-ID: 892 7009 4378

Password: 918363

< o:p> \;

Anslut till mötet via mobil

         +46 8 4468 2488 < /p>

         +46 8 5016 3827

        +46 8 5050 0828

        +46 8 5050 0829

        +46 8 5052 0017

        +46 850 539 728

        +1 253 215 8782

        +1 301 715 8592

         +1 312 626 6799

        +1 346 2 48 7799

        +1 646 558 8656

        +1 669 900 9128

 \;

Mötes-ID: 8 92 7009 4378

Passw ord: 918363

Find y our local number: https://natverken-se.zoom.us/u/kbJ2PvtrDp < /span>

 \;

Anslut till mötet vi a Skype for Business

https://natverken-se.zoom.us/ skype/89270094378


 \;

Vad är en digitimme?
Återkommande d igitala möten\, med olika teman beroende på vad ni har behov och intress e av att diskutera med övriga medlemmar.

Syftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gem ensamma områden och kanske starta nya samarbeten.

 \;

För att mötet ska bli så bra som möjligt\, läs igenom nedan tip s:

·& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; Ha en så bra internetuppkoppling som möj ligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga program och ka meran.

· \; \; \; \; \; \; \; \; Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid på pla ts 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa tekniken).

· \; \;  \; \; \; \; \; \; Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att hör as bra och slippa eko.

· \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; Stäng av din mikro fon när du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud.

· \; \; \; \; \; \; \; \; < /span>Vill du ha o rdet? < /p>

· \; \; \; \; \; \ ; \; \; Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut ordet.

Med vänlig hälsni ng

HFS-sekretariat

 \;

Sofie Westerberg

Nätverket hälsofr ämjande hälso- och sjukvård

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverket.se \; \; \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20210621T135321Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR