BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Margareta Kristenson";RSVP=TRUE:mailto:margareta.kristenson@li u.se ATTENDEE;CN="Elke Miedema";RSVP=TRUE:mailto:elke.miedema@chalmers.se ATTENDEE;CN="Karlsson Lovisa";RSVP=TRUE:mailto:Lovisa.Karlsson@regionosterg otland.se CLASS:PUBLIC CREATED:20200904T131036Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är Skypelänken för digitimmen: Researchi ng and Designing Buildings for Health Promotive Healthcare.\nElke Miedema\ , Doktor vid Arkitekturens teori och metod\, Chalmers tekniska högskola\ , medverkar.\nUnder digitimmen kommer Elke berätta om sina doktorandstudi er samt det arbete hon gör just nu och planerar framåt. Vi avslutar med en diskussion kring framtida samarbeten.\nVill du ta del av Elkes forsknin g kan du gå in på hennes forskningssida här. \n \n............................................ .......................................................................... ...................\nAnslut till Skype-mötet \nAnslutningsproblem? Prova S kype Web App \nAnslut via telefon \n010-4992091 (Sweden) Svenska (Sverige) \nHitta e tt lokalt nummer \n \nKonferens-ID: 5040422 \n Ha r du glömt din PIN-kod för uppringning? |Hjälp \n \n[!OC([041d])!]\n............................................. .......................................................................... ..................\n \nVad är en digitimme?\nÅterkommande möten över S kype\, med olika teman beroende på vad ni har behov och intresse av att d iskutera med övriga medlemmar. \nSyftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kans ke starta nya samarbeten.\n \nFör att mötet ska bli så bra som möjligt \, läs igenom nedan tips:\n· Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud. Klicka på mikrofonsymbol en eller använd snabbkommando genom att trycka ned Windowsknappen och sen F4. \n· Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att höra s bra och slippa eko.\n· Sätt igång kameran genom att klicka p å kamerasymbolen och därefter ”starta min video”.\n· Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon (sekre tariatet finns alltid på plats 10 min innan mötet börjar\, om du vill t esta tekniken).\n· Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt – helst en fast uppkoppling. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga sidor och bara ha Skype öppen\, samt stänga av kameran.\n· Vill du ha ordet? \n· Skriv ditt namn i chattfunktionen s å delar samtalsledaren ut ordet. \n· Säg ditt namn (om du är med på telefon). \nMed vänlig hälsning\nHFS-sekretariat\n \nSofie Weste rberg\nNätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård \nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9972\nWebbsida: www.hfsnatverket.se \n \n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20201014T120000 DTSTAMP:20200904T091638Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20201014T110000 LAST-MODIFIED:20200904T131036Z LOCATION:Skype-möte ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Researching and Designing Buildings for Health Promotive Healthcare TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A04F1734F281D601000000000000000 010000000768106F45BC8814A9DD1819819D9FB14 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Här neda n är Skypelänken för digitimmen: Researching and Designing Buildings for Health Promotive Hea lthcare.

Elke Miedema\, Doktor vid Arkite kturens teori och metod\,  Chalmers tekniska högskola\, medverkar .
Under digitimmen kommer Elke berätta om si na doktorandstudier samt det arbete hon gör just nu och planerar framåt. Vi avslutar med en diskussion kring framtida samarbeten.

Vill du ta del av Elkes forskning kan du gå in på hennes forskningss ida här.

 \;

.................................................... .......................................................................... ...........

< span style='mso-bookmark:OutJoinLink'> Anslut till Skype-mötet       

< p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:3.0pt\;margin-right:0cm\;margi n-bottom:12.0pt\;margin-left:16.0pt\;line-height:125%\;mso-pagination:none \;mso-layout-grid-align:none\;text-autospace:none'>Anslutningsproblem? Prova Skype Web App

Anslut via telefon

010-4992091 (S weden)                                              Svenska (Sverige )   < span style='mso-spacerun:yes'> 

Hitta ett lokalt nummer  

< o:p> \;

Konferens-ID: 50 40422

 Har du glömt din PIN -kod för uppringning?  |Hjälp      

 \;

[!OC([041d])!]

....... .......................................................................... ........................................................

 \;

Vad är en digitimme?
Återkommande möten över Skype\, med olika teman beroende på vad ni har behov och in tresse av att diskutera med övriga medlemmar.

Syftet: At t vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäck a gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten.< /p>

&nbs p\;

För att mötet ska bli så bra som möjligt\, läs igenom neda n tips:

· \; \; \; \; \; \ ; \; \; Stäng av din mikrofon när du inte talar för att un dvika störande bakgrundsljud. Klicka på mikrofonsymbolen eller använd s nabbkommando genom att trycka ned Windowsknappen och sen F4.

· \; \; \; \; \; \; \; \; < /span>Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att höras bra och slip pa eko.

· \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; Sätt igång kameran genom att klicka på kamerasy mbolen och därefter ”\;starta min video”\;.

· \; \; \; \; \; \; \; \; < /span>Kop pla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon (se kretariatet finns alltid på plats 10 min innan mötet börjar\, om du vil l testa tekniken).

< span style='font-family:Symbol\;mso-fareast-font-family:Symbol\;mso-bidi-f ont-family:Symbol\;mso-bidi-font-weight:bold'>· \; \; \; \ ; \; \; \; \; Ha en så bra internetuppkoppling som m öjligt –\; helst en fast uppkoppling. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga sidor och bara ha Skype öppen\, samt stänga av k ameran.

· \; \; \; \; \; \; \; \ ; Vill du ha ordet?

· \; \; \; \; \; \; \; \; Skriv ditt n amn i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut ordet. 

· \; \; \; \; \; \; \; \; Säg ditt namn ( om du är med på telefon).

Me d vänlig hälsning

HFS-sekreta riat

 \;

Sofie Westerberg

Nätverket hälsofrämjande hälso- och s jukvård

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverket.se \; \; \;

 \;

  \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:2 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20200903T115404Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR