BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Jenni Bark";RSVP=TRUE:mailto:Jenni.Bark@regionvasterbotten.se ATTENDEE;CN="Anneli Ivarsson";RSVP=TRUE:mailto:anneli.ivarsson@umu.se ATTENDEE;CN="Maria Falck";RSVP=TRUE:mailto:Maria.Falck@regionvasterbotten.s e CLASS:PUBLIC CREATED:20210305T140616Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: Salut – en hälsofrämjande satsning för barn och unga i Västerbotten. \nAnn eli Ivarsson\, professor och barnläkare samt Maria Falck\, chef folkhäls oenheten medverkar. \n \n________________________________\n\nAnslut till m ötet via länk:\nhttps://natverken-se.zoom.us/j/84619505146?pwd=WkNBa1hMM mJvY2FDYktONVhHT2ZsUT09 \n \nMötes-ID: 846 1950 5146\nPassword: 398409\n \nAnslut till mötet via mobil\n +46 8 5050 0828 \n +46 8 5050 0829 \n +46 8 5052 0017 \n +46 850 539 728 \n +46 8 4468 2488 \n +46 8 5016 3827 \n +1 312 626 6799 \ n +1 346 248 7799 \n +1 646 558 8656 \n +1 669 900 91 28 \n +1 253 215 8782 \n +1 301 715 8592 \n \nMötes-ID: 846 1950 5146\nPassword: 398409\nFind your local number: https://natverken-se .zoom.us/u/kesefIF4Kz \n \nAn slut till mötet via Skype for Business\nhttps://natverken-se.zoom.us/skyp e/84619505146 \n________ ________________________\n\n \nVad är en digitimme?\nÅterkommande digita la möten\, med olika teman beroende på vad ni har behov och intresse av att diskutera med övriga medlemmar. \nSyftet: Att vi ska lära och inspir eras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten.\n \nFör att mötet ska bli så bra som mö jligt\, läs igenom nedan tips:\n· Ha en så bra internetuppkoppl ing som möjligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga pr ogram och kameran.\n· Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid på plats 10 mi n innan mötet börjar\, om du vill testa tekniken).\n· Använd h eadset\, ljudpuck eller liknande för att höras bra och slippa eko.\n· Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störand e bakgrundsljud.\n· Vill du ha ordet? \n· Skriv ditt nam n i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut ordet. \nMed vänlig häls ning\nHFS-sekretariat\n \nSofie Westerberg\nNätverket hälsofrämjande h älso- och sjukvård \nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9972\nWebbsida: www.hf snatverket.se \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210429T150000 DTSTAMP:20210305T140532Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210429T140000 LAST-MODIFIED:20210305T140616Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Salut – en hälsofrämjande satsning f ör barn och unga i Västerbotten TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000000E176C9D011D701000000000000000 0100000009F57FCBC68D643409E771F47D4759FA2 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Här nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: Salut ̵ 1\; en hälsofrämjande satsning för barn och unga i Västerbotten.

Anneli Ivarsson\, professor och barnläkare s amt Maria Falck\, chef folkhälsoenheten medverkar.

 \;


Anslut till m ötet via länk:

https://natverken-se.zoom.us/j/84619505146?pwd=WkNBa1hMMmJvY2FDYktONVhHT2Z sUT09

 \;

Mötes-ID: 846 1950 5146

< p class=MsoNormal>Pas sword: 398409

 \;

Anslut till mötet via mobil

        +46 8 5050 0828

        +46 8 5050 0829 < /p>

         +46 8 5052 0017

        +46 850 53 9 728

        +46 8 4468 2488

        +46 8 5016 3827

        +1 312 626 6799

        +1 346 248 7799

        +1 646 558 8656

         +1 669 900 9128

        +1 253 2 15 8782

        +1 301 715 8592

 \;

Mötes< /span>-ID: 846 1950 5146

Password: 398409

Find your local number: https://natverken-se.zoom.us/u/kes efIF4Kz

 \;

Anslut till mötet via Skype for Business

https:// natverken-se.zoom.us/skype/84619505146

< div class=MsoNormal align=center style='text-align:center'>

 \;

Vad är en digitimme?
Återkommande digitala möten\, med olika teman ber oende på vad ni har behov och intresse av att diskutera med övriga medle mmar.

Syftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra \, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kanske starta n ya samarbeten.

 \;

För att mötet ska bli så br a som möjligt\, läs igenom nedan tips:

· \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; Ha en så bra intern etuppkoppling som möjligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga program och kameran.

· \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid p å plats 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa tekniken).

· \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att höras bra och slippa eko.

· \; \; \; \;  \; \; \; \; Stäng av din mikrofon när du inte talar fö r att undvika störande bakgrundsljud.

· \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; Vill du ha ordet?

· \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsleda ren ut ordet.

Med vänlig häl sning

HFS-sekretariat

 \;

Sofie Westerberg

Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: ww w.hfsnatverket.se \; \; \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20210305T140532Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR