BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Asa Nikolaisen Sari";RSVP=TRUE:mailto:Sari.Asa.Nikolaisen@regi onostergotland.se ATTENDEE;CN="Sofia Hammarström";RSVP=TRUE:mailto:sofia.hammarstrom@vgregio n.se ATTENDEE;CN="Karlsson Lovisa";RSVP=TRUE:mailto:Lovisa.Karlsson@regionosterg otland.se CLASS:PUBLIC CREATED:20200904T131059Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är Skypelänken för digitimmen: Sexuell o ch reproduktiv hälsa och rättigheter i vården.\nPå vilket sätt är SR HR relevant för hälso- och sjukvårdspersonal? Västra Götalandsregione n har tagit fram en SRHR-utbildning som all personal i regionen ska genomg å. Under digitimmen får du ta del av exempel från utbildningen och tank arna bakom den.\nMedverkar gör Sofia Hammarström och Tommy Pherson\, utv ecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa\, Västra Götaland sregionen\, samt representanter från HFS temagrupp SRHR. \n.............. .......................................................................... .................................................\nAnslut till Skype-möte t \nAnslutningsproblem? Prova Skype Web App \nAnslut via telefon \n010-499209 1 (Sweden) Svenska (Sverige) \nHitta ett lokalt nummer \n \nKonferens-ID: 79380340 \n Har du glömt din PIN-kod för uppringning? < https://dialin.lio.se> |Hjälp \n \n[!OC([041d])!]\n.............. .......................................................................... .................................................\n \nVad är en digitimme ?\nÅterkommande möten över Skype\, med olika teman beroende på vad ni har behov och intresse av att diskutera med övriga medlemmar. \nSyftet: A tt vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäc ka gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten.\n \nFör att möt et ska bli så bra som möjligt\, läs igenom nedan tips:\n· Stä ng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakgrunds ljud. Klicka på mikrofonsymbolen eller använd snabbkommando genom att tr ycka ned Windowsknappen och sen F4. \n· Använd headset\, ljudpuc k eller liknande för att höras bra och slippa eko.\n· Sätt ig ång kameran genom att klicka på kamerasymbolen och därefter ”starta m in video”.\n· Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställ a in kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid på plats 10 min inna n mötet börjar\, om du vill testa tekniken).\n· Ha en så bra i nternetuppkoppling som möjligt – helst en fast uppkoppling. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga sidor och bara ha Skype öppen\ , samt stänga av kameran.\n· Vill du ha ordet? \n· Skri v ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut ordet. \n· Säg ditt namn (om du är med på telefon). \nMed vänlig hälsning\n HFS-sekretariat\n \nSofie Westerberg\nNätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård \nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9972\nWebbsida: www.hfsnatver ket.se \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20201119T113000 DTSTAMP:20200904T092034Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20201119T103000 LAST-MODIFIED:20200904T131059Z LOCATION:Skype-möte ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Sexuell och reproduktiv hälsa och rätt igheter i vården. TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000005046FC5FAD82D601000000000000000 0100000002EF6F71995E449418C7862CF7F283691 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Här nedan är Skypelänken för digitimmen: Sexuell och reproduktiv hälsa och rätt igheter i vården.
På vilket sätt är SRHR relevant för hälso- och sjukvårdspersonal? Västra Götalandsregio nen har tagit fram en SRHR-utbildning som all personal i regionen ska geno mgå. Under digitimmen får du ta del av exempel från utbildningen och tankarna bakom den.
Medverkar gör Sofia Hammar ström och Tommy Pherson\, utvecklingsledare på Kunskapscentrum för sexuell hälsa\, Västra Götalandsregionen\, samt r epresentanter från HFS temagrupp SRHR.

.......................................... .......................................................................... .....................

Anslut till Skype-mötet       

Anslutningsproblem? P rova Skype Web App

Anslut via telefon

010-4992091 (Sweden)                                              Svenska (Sverige)    

Hitta ett lokalt nummer  

 \;

Konferens-ID: 79380340 < o:p>

 Har du glömt din PIN-kod för uppringning? < /span> |Hjälp      

 \;

[!OC([041d])!]

................................................................ .........................................................................< /span>

 \;

Vad är en digitimme?< /a>
Återkommande möten över Skype\, med ol ika teman beroende på vad ni har behov och intresse av att diskutera med övriga medlemmar.

Syftet: Att vi ska lära och inspirera s av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och ka nske starta nya samarbeten.

 \;

För att mötet s ka bli så bra som möjligt\, läs igenom nedan tips:

· \; \; \; \; \; \; \; \; Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakgrundslju d. Klicka på mikrofonsymbolen eller använd snabbkommando genom att tryck a ned Windowsknappen och sen F4.

· \;  \; \; \; \; \; \; \; Använd headset\, ljudpu ck eller liknande för att höras bra och slippa eko.

· \; \; \; \; \; \; \; \; Sät t igång kameran genom att klicka på kamerasymbolen och därefter ”\ ;starta min video”\;.

· \; \;  \; \; \; \; \; \; Koppla upp dig i god tid så at t du hinner ställa in kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid på plats 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa tekniken).

· \; \; \; \; \; \; \; \ ; Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt –\; helst en fa st uppkoppling. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga sido r och bara ha Skype öppen\, samt stänga av kameran.

· \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; Vill du ha ordet?

· \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut ordet.< span style='mso-spacerun:yes'> 

· \; \; \; \; \; \; \; \; Säg ditt namn (om du är med på telefon).

Med vänlig hälsning

HFS-sekr etariat

 \;< /o:p>

Sofie Westerberg

Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tel: 010-103 63 61\, 072 \ ;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverket.se \; \; \;< /o:p>

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20200904T092034Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR