BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Mikaela Javinger";RSVP=TRUE:mailto:mikaela.javinger@gmail.com CLASS:PUBLIC CREATED:20211126T095145Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: FACT.\ nMikaela Javinger\, peer supporter och föreläsare\, medverkar och berät tar om FACT (flexible assertive community treatment): helhetssyn\, flexib ilitet och återhämtningsinriktat arbetssätt inom psykiatrin.\n_________ _______________________\n\n \nAnslut till mötet via länk:\nhttps://natve rken-se.zoom.us/j/88627507238?pwd=eFNqN1VUMUt2ZzRML1lLMGJYa0VmQT09 \n \nMötes-ID: 886 2750 7238\nPassword: 941288\n \nAnslut till mötet v ia mobil\n +46 8 5052 0017 \n +46 850 539 728 \n +46 8 4468 2488 \n +46 8 5016 3827 \n +46 8 5050 0828 \n +46 8 5050 0829 \n +1 646 558 8656 \n +1 669 900 9128 \n +1 253 215 8782 \n +1 301 715 8592 \n +1 312 626 6799 \n +1 346 248 7799 \n \nMötes-ID: 886 2750 7238\nPassword: 941288\nF ind your local number: https://natverken-se.zoom.us/u/kbkFIOI9Z3 \n \nAnslut till mötet via Skype for Business\nhttps://natverken-se.zoom.us/skype/88627507238 \n________________________________\n\n \n Vad är en digitimme?\nÅterkommande digitala möten\, med olika teman ber oende på vad ni har behov och intresse av att diskutera med övriga medle mmar. \nSyftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya ko ntakter\, upptäcka gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten.\ n \nFör att mötet ska bli så bra som möjligt\, läs igenom nedan tips: \n· Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt. En lösning o m det svajar är att stänga ned övriga program och kameran.\n· Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid på plats 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa tekniken).\n· Använd headset\, ljudpuck eller liknand e för att höras bra och slippa eko.\n· Stäng av din mikrofon n är du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud.\n· Vi ll du ha ordet? \n· Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar s amtalsledaren ut ordet. \nMed vänlig hälsning\nHFS-sekretariat\n \nSofie Westerberg\nNätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård \nTel: 010- 103 63 61\, 072 552 9972\nWebbsida: www.hfsnatverket.se \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220204T110000 DTSTAMP:20211112T092626Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220204T100000 LAST-MODIFIED:20211126T095145Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: FACT TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000A0947A9E4CD2D701000000000000000 0100000005458C7E5B9ED9245A819247E2B3831FA X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Hä\;r nedan ä\;r Zoom-lä\;nken till HFS digitimme: FACT.
Mikaela Javinger\, peer su pporter och fö\;relä\;sare\, medverkar och berä\;ttar om \; FACT (flexible assertive community tr eatment): helhetssyn\, flexibilitet och å\;terhä\;mtningsi nriktat arbetssä\;tt inom psykiatrin.


 \;

Anslut till mö\;tet via lä\;nk:

h ttps://natverken-se.zoom.us/j/88627507238?pwd=eFNqN1VUMUt2ZzRML1lLMGJYa0Vm QT09

 \;

Mö\;tes-ID: 886 2750 7238< /p>

Password: 941288

 \;

< span style='mso-bookmark:z5415C'>Anslut till mö\;tet via mobil

 \; \; \; \; \; \; \; +46 8 5052 0017

 \; \; \;  \; \; \; \; \;+46 850 539 728

&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \;+46 8 4468 24 88

 \; \; \; \; \; \; \; \;< /span>+46 8 5016 3827

 \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \;+46 8 5050 0828

 \; \;  \; \; \; \; \; \;+46 8 5050 0829

 \; \; \; \; \; \; \; \;+1 646 558 8656

 \; \; \; \; \; \; \; \ ;+1 669 900 9128

 \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \;+1 253 215 8782

 \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \;+1 301 715 8592 < /span>

 \; \; \; \; \; \; \; \;+1 312 62 6 6799

 \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\;+1 346 248 7799

 \;

Mö\;tes-ID: 886 2750 7 238

Password: 9412 88

Find your local number: https://natverken-se.zoom.us/u/kbkFIOI9Z3

 \;

Anslut till mö\;tet via Sk ype for Business

https://natverken-se.zoom.us/skyp e/88627507238


& nbsp\;

Vad ä\;r en digitimme?
Å\;terkom mande digitala mö\;ten\, med olika teman beroende på\; vad ni har behov och intresse av att diskutera med ö\;vriga medlemmar. < /o:p>

Syftet: Att vi ska lä\;ra och inspireras av varandra\, hitta n ya kontakter\, upptä\;cka gemensamma områ\;den och kanske starta nya samarbeten.

 \;

< b>Fö\;r att mö\;tet ska bli så\; bra som mö\;jligt\, lä\;s igenom nedan tips:

·\;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; Ha en så\; bra internetuppkoppling som mö\;jligt. En lö\;sning om det svajar ä\;r att stä\;nga ne d ö\;vriga program och kameran.

·\;< span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; Koppla upp dig i god tid så\; att du hinner stä\;lla in kamera o ch mikrofon (sekretariatet finns alltid på\; plats 10 min innan m&oum l\;tet bö\;rjar\, om du vill testa tekniken).

·\; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; Anvä\;nd headset\, ljudpuck eller liknande fö\;r at t hö\;ras bra och slippa eko.

·\; \; \; \; \; \ ; \; \; \; S tä\;ng av din mikrofon nä\;r du inte talar fö\;r att undvika s tö\;rande bakgrundsljud.

&midd ot\; \; \; \; \ ; \; \; \; \; Vill du ha ordet? < /p>

·\; \; \; \; \; \ ; \; \; \; Skriv ditt namn i chattfunktionen så\; delar s amtalsledaren ut ordet.

Med v& auml\;nlig hä\;lsning

HFS-s ekretariat

 \;

Sofie Westerberg

Nä\;tverket hä\;lsofrä\ ;mjande hä\;lso- och sjukvå\;rd

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverket.se  \; \; \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20211112T092626Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR