BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Margareta Eriksson";RSVP=TRUE:mailto:margareta.eriksson@norrbo tten.se ATTENDEE;CN="Iwona Jacobsson";RSVP=TRUE:mailto:iwona.jacobsson@rvn.se ATTENDEE;CN="Öhrling Johanna";RSVP=TRUE:mailto:johanna.ohrling@lansstyrels en.se ATTENDEE;CN="Bystedt Victoria";RSVP=TRUE:mailto:victoria.bystedt@lansstyrel sen.se CLASS:PUBLIC CREATED:20210624T061947Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: Friluf tsliv/naturvistelse och fysisk aktivitet på recept.\nIwona Jacobsson\, fo lkhälsostrateg Region Västernorrland och Johanna Öhrling\, projektsamor dnare Länsstyrelsen Västernorrland\, berättar om arbetet med hälsoslin gor i Västernorrlands län.\nVi får även höra Margareta Eriksson\, fol khälsostrateg Region Norrbotten\, och Victoria Bystedt\, naturvårdshandl äggare Länsstyrelsen Norrbotten\, berätta om hur Norrbotten valt att te sta hälsoslingor genom en pilot i några kommuner.\n \n__________________ ______________\n\nAnslut till mötet via länk:\nhttps://natverken-se.zoom .us/j/84388382647?pwd=d0FyOW12NUpnTW9kTFc0WElqVGdhQT09 \n \nMöte s-ID: 843 8838 2647\nPassword: 539927\n \nAnslut till mötet via mobil\n +46 850 539 728 \n +46 8 4468 2488 \n +46 8 5016 3827 \n +46 8 5050 0828 \n +46 8 5050 0829 \n +46 8 5052 0 017 \n +1 669 900 9128 \n +1 253 215 8782 \n +1 301 7 15 8592 \n +1 312 626 6799 \n +1 346 248 7799 \n +1 6 46 558 8656 \n \nMötes-ID: 843 8838 2647\nPassword: 539927\nFind your loc al number: https://natverken-se.zoom.us/u/kbt2IMNFqN \n \nAnslut till mötet via Skype for Business\nht tps://natverken-se.zoom.us/skype/84388382647 \n________________________________\n\n \nVad är en d igitimme?\nÅterkommande digitala möten\, med olika teman beroende på va d ni har behov och intresse av att diskutera med övriga medlemmar. \nSyft et: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, up ptäcka gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten.\n \nFör att mötet ska bli så bra som möjligt\, läs igenom nedan tips:\n· Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga program och kameran.\n· Koppla upp d ig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon (sekretariat et finns alltid på plats 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa t ekniken).\n· Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att h öras bra och slippa eko.\n· Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud.\n· Vill du ha ord et? \n· Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsledare n ut ordet. \nMed vänlig hälsning\nHFS-sekretariat\n \nSofie Westerberg\ nNätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård \nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9972\nWebbsida: www.hfsnatverket.se \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20211021T150000 DTSTAMP:20210624T060835Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20211021T140000 LAST-MODIFIED:20210624T061947Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:1 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Friluftsliv/naturvistelse och fysisk akt ivitet på recept TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E04B63D49762D701000000000000000 010000000FD2DCD06B05D194C812B2D3EB8EE749D X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:< !--[if gte mso 9]>\n\n

Hej!

 \;

Här nedan är Zoom-länk en till HFS digitimme: Friluftsliv/naturvistelse och fysisk aktivitet på recept.< b>

Iwona Jacobsson\, folkhälsostrateg R egion Västernorrland och Johanna Öhrling\, projektsamordnare Län sstyrelsen Västernorrland\, berättar om arbetet med hälsoslingor i Väs ternorrlands län.

Vi får även höra Ma rgareta Eriksson\, folkhälsostrateg Region Norr botten\, och Victoria Bystedt\, naturvårdshandläggare Länsstyrelsen Nor rbotten\, berätta om hur Norrbotten valt att testa hälsoslingor genom en pilot i några kommuner.

 \;


Ansl ut till mötet via länk:

https://natverken-se.zoom.us/j/84388382647?pwd=d0FyOW12NUpnTW9kTFc0W ElqVGdhQT09

 \;

< span style='mso-bookmark:zB3D2F'>Mötes-ID: 843 8838 2647

Password: 539927

 \;

Anslut till mötet via mobil

        +46 850 539 728

        +46 8 4468 2488

         +46 8 5016 3827

        +46 8 5050 0828

        +46 8 5050 0829

< span lang=EN-GB style='mso-ansi-language:EN-GB'>        +46 8 5052 0017

< p class=MsoNormal>         +1 669 900 9128

        +1 253 215 878 2

        +1 301 715 8592 < /span>

         +1 312 626 6799

        +1 346 248 7799

        +1 646 558 8656

 \;

Mötes-ID: 843 8838 2647

Password: 539927

Find your local number: https://natverken-se.zoom.us /u/kbt2IMNFqN

 \;

Anslut till mötet via Skype for Business

https://natverken-se.zoom.us/skype/84388382647


 \;

Vad är en < span class=SpellE>digitimme?
Återkommande digitala möten\, med olika teman b eroende på vad ni har behov och intresse av att diskutera med övriga med lemmar.

Syftet: Att vi ska lära och inspireras av varand ra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten.

 \;

För att mötet ska bli så bra som möjligt\, läs igenom nedan tips:

< ![if !supportLists]>· \; \; \; \; \;  \; \; \; Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt. En lösning om det svajar ä r att stänga ned övriga program och kameran.

· \; \; \; \;  \; \; \; \; Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikr ofon (sekretariatet finns alltid på plats 10 min innan mötet börjar\, o m du vill testa tekniken).

· \; \; \; \; \; \; \ ; \; Använd headset \, ljudpuck eller liknande för att höras bra och slippa eko.

· \;  \; \; \; \; \; \; \; Stäng av din mikrofon när du inte talar för att un dvika störande bakgrundsljud.

·< span style='font:7.0pt "Times New Roman"'> \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; Vill du ha ordet?

· \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut o rdet.

Med vänlig hälsning

HFS-sekretariat

 \;< /p>

Sofie Westerberg

Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverket.se \; \; \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:1 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20210624T060835Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR