BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Kajsa Westling";RSVP=TRUE:mailto:kajsa.westling@regionvarmland .se CLASS:PUBLIC CREATED:20211126T095309Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: Hälso labb Nära vård\nKajsa Westling\, utvecklingsledare på Experio Lab Sveri ge medverkar och berättar om Hälsolabb\, ett initiativ till en ny arena för lärande och experimentering som ska stödja omställningen till en N ära vård.\n \n________________________________\n\nAnslut till mötet via länk:\nhttps://natverken-se.zoom.us/j/81290337891?pwd=NGlYWFdlKzRGZjZPTV hUZi9aQzdMUT09 \n \nMötes-ID: 812 9033 7891\nPassword: 198320\n \nAnslut till mötet via mobil\n +46 8 5050 0829 \n +46 8 50 52 0017 \n +46 850 539 728 \n +46 8 4468 2488 \n +46 8 5016 3827 \n +46 8 5050 0828 \n +1 346 248 7799 \n +1 646 558 8656 \n +1 669 900 9128 \n +1 253 215 8782 \n +1 301 715 8592 \n +1 312 626 6799 \n \nMötes-ID: 812 9033 789 1\nPassword: 198320\nFind your local number: https://natverken-se.zoom.us/ u/kdhwe8W5uN \n \nAnslut till mötet via Skype for Business\nhttps://natverken-se.zoom.us/skype/8129033 7891 \n_________________ _______________\n\n \nVad är en digitimme?\nÅterkommande digitala möten \, med olika teman beroende på vad ni har behov och intresse av att disku tera med övriga medlemmar. \nSyftet: Att vi ska lära och inspireras av v arandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kanske s tarta nya samarbeten.\n \nFör att mötet ska bli så bra som möjligt\, l äs igenom nedan tips:\n· Ha en så bra internetuppkoppling som m öjligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga program och kameran.\n· Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa i n kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid på plats 10 min innan m ötet börjar\, om du vill testa tekniken).\n· Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att höras bra och slippa eko.\n· St äng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakgrun dsljud.\n· Vill du ha ordet? \n· Skriv ditt namn i chatt funktionen så delar samtalsledaren ut ordet. \nMed vänlig hälsning\nHFS -sekretariat\n \nSofie Westerberg\nNätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård \nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9972\nWebbsida: www.hfsnatverket .se \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220324T140000 DTSTAMP:20211115T075504Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220324T130000 LAST-MODIFIED:20211126T095309Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Hälsolabb Nära vård TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000F0CCC3EBFDD9D701000000000000000 0100000008238CD60E3698D4887825252CFAA776B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Här nedan är Zoom-länken till HFS digitimm e: Hälsolabb Nära vård

Kajsa Westling\, utvecklingsledare på Experio Lab Sverige medverkar och berättar om Hälsol abb\, ett initiativ till en ny arena för lärande och experimentering som ska stödja omställningen till en Nära vård.

 \;


An slut till mötet via länk:

https://natverken-se.zoom.us/j/81290337891?pwd=NGlYWFdlKzRGZjZPTVh UZi9aQzdMUT09

 

Mötes -ID: 812 9033 7891

Password: 198320

 \;

Ansl ut till mötet via mobil

        +46 8 5050 0829

        + 46 8 5052 0017

        +46 850 539 728 < /o:p>

        +46 8 4468 2488

         +46 8 5016 3827

        +46 8 5050 0828

        +1 346 248 7799

        +1 646 558 8656

        +1 669 900 9128

         +1 253 215 8782

        +1 301 715 8592

        +1 312 626 6799

 \;

Mötes-ID: 812 9033 7891

Password: 198320

Find your local number: https://natverken-se.zoom.us /u/kdhwe8W5uN

&nbs p\;

Anslut till mötet via Skype for Business

ht tps://natverken-se.zoom.us/skype/81290337891


 \;

Vad är en digitimme?
Återkommande digitala möten\, med olika teman beroende på v ad ni har behov och intresse av att diskutera med övriga medlemmar.

Syftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta ny a kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kanske starta nya samarbet en.

 \;

För att mötet ska bli så bra som möjl igt\, läs igenom nedan tips:

· \; \; \; \; \; \; \ ; \; Ha en så bra i nternetuppkoppling som möjligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga program och kameran.

· \; \; \; \; \; \ ; \; \; Koppla u pp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon (sekreta riatet finns alltid på plats 10 min innan mötet börjar\, om du vill tes ta tekniken).

· \; \; \; \; \; \; \; \; Använd headset\, ljudpuck e ller liknande för att höras bra och slippa eko.

· \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störan de bakgrundsljud.

· \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; Vill du ha ordet?

· \; \;  \; \; \; \; \; \; Skriv ditt namn i chattfunktion en så delar samtalsledaren ut ordet.

Med vänlig hälsning

HFS-sekretariat

 \;

< p class=MsoNormal>Sofie Westerberg

Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverk et.se \; \; \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20211115T075504Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR