BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Lau malena";RSVP=TRUE:mailto:malena.lau@vgregion.se ATTENDEE;CN="Sanna Vikberg";RSVP=TRUE:mailto:sanna.vikberg@regionjh.se ATTENDEE;CN="Emma Pantzar";RSVP=TRUE:mailto:emma.pantzar@vgregion.se CLASS:PUBLIC CREATED:20210624T061929Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: Hur ka n HFS-arbetet organiseras på hemmaplan?\nMalena Lau\, presidieledamot i V ästra Götalandsregionen\, Emma Pantzar\, processledare i Västra Götala ndsregionen och Sanna Vikberg\, processledare i Region Jämtland Härjedal en berättar hur de har organiserat arbetet med de hälsofrämjande frågo rna i sina organisationer. \nUnder digitimmen kommer vi att diskutera fram gångsfaktorer\, vad som inte fungerar idag och hur vi kan arbeta för att få det att fungera. Vi delar erfarenheter\, utmaningar\, tips och idéer med varandra.\n \n________________________________\n\nAnslut till mötet via länk:\nhttps://natverken-se.zoom.us/j/81864925103?pwd=TkMrWGxQZ1R3K2x tWVpDczdEN1VWUT09 \n \nMötes-ID: 818 6492 5103\nPassword: 281812 \n \nAnslut till mötet via mobil\n +46 8 5016 3827 \n +46 8 5050 0828 \n +46 8 5050 0829 \n +46 8 5052 0017 \n + 46 850 539 728 \n +46 8 4468 2488 \n +1 301 715 8592 \n +1 312 626 6799 \n +1 346 248 7799 \n +1 646 558 8656 \n +1 669 900 9128 \n +1 253 215 8782 \n \nMötes-ID: 818 6492 5103\nPassword: 281812\nFind your local number: https://natverken-se.zoom. us/u/kcUukaNHaC \n \nAnslut t ill mötet via Skype for Business\nhttps://natverken-se.zoom.us/skype/8186 4925103 \n______________ __________________\n\n \nVad är en digitimme?\nÅterkommande digitala mö ten\, med olika teman beroende på vad ni har behov och intresse av att di skutera med övriga medlemmar. \nSyftet: Att vi ska lära och inspireras a v varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kansk e starta nya samarbeten.\n \nFör att mötet ska bli så bra som möjligt\ , läs igenom nedan tips:\n· Ha en så bra internetuppkoppling so m möjligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga program och kameran.\n· Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställ a in kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid på plats 10 min inna n mötet börjar\, om du vill testa tekniken).\n· Använd headset \, ljudpuck eller liknande för att höras bra och slippa eko.\n· Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakg rundsljud.\n· Vill du ha ordet? \n· Skriv ditt namn i ch attfunktionen så delar samtalsledaren ut ordet. \nMed vänlig hälsning\n HFS-sekretariat\n \nSofie Westerberg\nNätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård \nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9972\nWebbsida: www.hfsnatver ket.se \n \n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20210928T140000 DTSTAMP:20210622T073019Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20210928T130000 LAST-MODIFIED:20210624T061929Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:1 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Hur kan HFS-arbetet organiseras på hemm aplan? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000806D091D0A5ED701000000000000000 010000000894601F3F1D2D941B8C3B945C7871063 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Här nedan är Zoom-länken till HFS digit imme: Hur kan HFS-arbetet organiseras på hemmaplan?

Malena Lau\, presidieledamot i Västra Götalandsregion en\, Emma Pantzar\, processledare i Västra Götalandsregionen och Sanna V ikberg\, processledare i Region Jämtland Härjedalen berättar hur de har organiserat arbetet med de hälsofrämjande frågorna i sina organisation er.
Under digitimmen kommer vi att diskutera framgångsfaktorer\, vad som inte fungerar idag och hur vi kan arbeta fö r att få det att fungera. Vi delar erfarenheter\, utmaningar\, tips och i déer med varandra.

 \;


Anslut till mötet via länk:

https://natverken-se.zoom.us/j/81 864925103?pwd=TkMrWGxQZ1R3K2xtWVpDczdEN1VWUT09

 \;

Mötes -ID: 818 6492 5103

Password: 281812

 \;

Ansl ut till mötet via mobil

        +46 8 5016 3827

        + 46 8 5050 0828

        +46 8 5050 0829 < /o:p>

        +46 8 5052 0017

         +46 850 539 728

        +46 8 4468 2488

        +1 301 715 8592

        +1 312 626 6799

        +1 346 248 7799

        +1 646 558 8656

        +1 669 900 9128

        +1 253 215 8782

 \;

Mötes-ID: 818 6492 5103

Password: 281812

Find your local number: https://natverken-se.zoom.us /u/kcUukaNHaC

 \;

Anslut till mötet via Skype for Business

https://natverken-se.zoom.us/skype/81864925103


 

Vad är en digiti mme?
Återkommande digitala möten\, med olika teman beroende på vad ni har b ehov och intresse av att diskutera med övriga medlemmar.

Syftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter \, upptäcka gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten.

 \;

För att mötet ska bli så bra som möjligt\, läs igenom nedan tips:

· \; \; \; \; \; \; \; \; Ha en så bra internetuppk oppling som möjligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övrig a program och kameran.

· \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; Koppla upp dig i go d tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon (sekretariatet finn s alltid på plats 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa tekniken ).

· \; \; \; \; \; \; \; \; < /span>Använd headset\, ljudpuck eller liknan de för att höras bra och slippa eko.

· \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; St äng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakgrun dsljud.

· \; \; \; \; \; \; \; \ ; Vill du ha ordet?

· \; \; \; \; \; \; \; \; Skriv ditt n amn i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut ordet.

Med vänlig hälsning

HFS-sekretariat

 \;

< span style='font-size:10.0pt\;font-family:"Tahoma"\,sans-serif\;mso-fareas t-font-family:"Times New Roman"\;mso-fareast-language:SV\;mso-no-proof:yes '>Sofie Westerberg

Nätverket h älsofrämjande hälso- och sjukvård

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverket.se \; \;&n bsp\;

 \;

< span style='mso-bidi-font-family:Calibri'> \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:1 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20210622T073019Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR