BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Lindstrand Sofia";RSVP=TRUE:mailto:Sofia.Lindstrand@regionoste rgotland.se ATTENDEE;CN="Jansson, Ella";RSVP=TRUE:mailto:Ella.Jansson@regionsormland.se ATTENDEE;CN="Asa Nikolaisen Sari";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:Sar i.Asa.Nikolaisen@regionostergotland.se ATTENDEE;CN="Moa Kuitunen";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:moa.kuitun en@vgregion.se ATTENDEE;CN="Katrin Kopp";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:katrin.kopp @sll.se ATTENDEE;CN="Linda Sahlström";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:linda. sahlstrom@regionvastmanland.se ATTENDEE;CN="Risberg Elisabeth";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:Elisa beth.Risberg@skane.se ATTENDEE;CN="Skogström Malin";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:Malin. Skogstrom@skane.se ATTENDEE;CN="Andersson, Carina";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:carin a-c.andersson@regionblekinge.se ATTENDEE;CN="Glad Elin";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:Elin.Glad@reg ionostergotland.se ATTENDEE;CN="Cecilia Edström";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:Cecili a.Edstrom@regionvasterbotten.se ATTENDEE;CN="Jaran Johanna";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:Johanna.J aran@skane.se ATTENDEE;CN="Holm Annette";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:Annette.Ho lm@skane.se ATTENDEE;CN="Isabelle Johansson";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:isab elle.johansson@vgregion.se ATTENDEE;CN="Gunnar Henning";ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:gunnar.h enning@vgregion.se ATTENDEE;CN=susann.ask@kronoberg.se;ROLE=OPT-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:mailto:s usann.ask@kronoberg.se CLASS:PUBLIC CREATED:20210707T082140Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: Hur ka n vi arbeta för att minska ofrivillig ensamhet?\nUnder denna utökade dig itimme får vi först en introduktion av Kerstin Thelander\, om hälsokons ekvenser av ofrivillig ensamhet och hur ensamhet kan motverkas på ett fra mgångsrikt sätt. Därefter får vi ta del av ett par olika exempel på i nterventioner som syftar till att minska den ofrivilliga ensamheten. Vi f år höra Johanna Lindberg berätta om Region Stockholms pågående pilotp rojekt\, där ett par vårdcentraler samverkar med kommuner och civilsamh älle. Sedan kommer Emma Hjälte och Johanna Bodén berätta om ABC för g od psykisk hälsa som Region Östergötland nu inför i samverkan med civi lsamhället. Slutligen kommer Elin Färnstrand berätta om hur Helsa VC Sk arptorp i Norrköping lagt upp sitt projekt Tillsammans!\n________________ ________________\n\nAnslut till mötet via länk:\nhttps://natverken-se.zo om.us/j/83256741823?pwd=RGhHZHVFVXEyempFY2NXd0I1N1Jmdz09 \n \nMö tes-ID: 832 5674 1823\nPassword: 161667\n \nAnslut till mötet via mobil\n +46 850 539 728 \n +46 8 4468 2488 \n +46 8 5016 382 7 \n +46 8 5050 0828 \n +46 8 5050 0829 \n +46 8 5052 0017 \n +1 669 900 9128 \n +1 253 215 8782 \n +1 301 715 8592 \n +1 312 626 6799 \n +1 346 248 7799 \n +1 646 558 8656 \n \nMötes-ID: 832 5674 1823\nPassword: 161667\nFind your l ocal number: https://natverken-se.zoom.us/u/kcl17ZYdrF \n \nAnslut till mötet via Skype for Business\n https://natverken-se.zoom.us/skype/83256741823 \n________________________________\n\nVad är en di gitimme?\nÅterkommande digitala möten\, med olika teman beroende på vad ni har behov och intresse av att diskutera med övriga medlemmar. \nSyfte t: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upp täcka gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten.\n \nFör att mötet ska bli så bra som möjligt\, läs igenom nedan tips:\n· Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga program och kameran.\n· Koppla upp di g i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon (sekretariate t finns alltid på plats 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa te kniken).\n· Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att h öras bra och slippa eko.\n· Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud.\n· Vill du ha ord et? \n· Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsledare n ut ordet. \nMed vänlig hälsning\nHFS-sekretariat\n \nSofie Westerberg\ nNätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård \nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9972\nWebbsida: www.hfsnatverket.se \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20211109T150000 DTSTAMP:20210707T081831Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20211109T130000 LAST-MODIFIED:20210707T082140Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:1 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Hur kan vi arbeta för att minska ofrivi llig ensamhet? TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000010391A8A8A63D701000000000000000 01000000006726C9DA93BB54097384EA1D0571C75 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Här nedan är Zoom-länken till HFS digiti mme: Hur kan vi arbeta för att minska ofrivillig ensamhet?
Unde r denna utökade digitimme får vi först en introduktion av Kerstin Thela nder\, om hälsokonsekvenser av ofrivillig ensamhet och hur ensamhet kan m otverkas på ett framgångsrikt sätt. Därefter får vi ta del av ett par olika exempel på interventioner som syftar till att minska den ofrivilli ga ensamheten. Vi får höra Johanna Lindberg berätta om Region Stockholm s pågående pilotprojekt\, där ett par vårdcentraler samverkar med komm uner och civilsamhälle. Sedan kommer Emma Hjälte och Johanna Bodén ber ätta om ABC för god psykisk hälsa som Region Östergötland nu inför i samverkan med civilsamhället. Slutligen kommer Elin F ärnstrand berätta om hur Helsa VC Skarp torp i Norrköping lagt upp sitt projekt Tillsammans!


Anslut till möte t via länk:

https:/ /natverken-se.zoom.us/j/83256741823?pwd=RGhHZHVFVXEyempFY2NXd0I1N1Jmdz09

 \;

Mötes-ID: 832 5674 1823

Password: 161667

 \;

Anslut till mötet via mobil

        +46 850 539 728 < /span>

        +46 8 4468 2488

        +46 8 5016 3827

        +46 8 5050 0828 < o:p>

        +46 8 5050 0829

         +46 8 5052 0017

        +1 669 900 9128

        +1 253 215 8782

        +1 301 715 8592

        +1 312 626 6799

        +1 346 248 7799

        +1 646 558 8656

 \;

Mötes-ID: 832 5674 1823

< span style='mso-bookmark:zD1AF9'>Password: 161667

Find your local number: https://natverken-se.zoom.us/u/kcl17ZYdrF< /span>

  \;

Anslut till mötet via Skype for Business

htt ps://natverken-se.zoom.us/skype/83256741823


Vad är en digitimme?
Återkommande digitala möten\, med olika teman beroende på vad ni har behov och intre sse av att diskutera med övriga medlemmar.

< p class=MsoNormal>Syftet: Att v i ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka g emensamma områden och kanske starta nya samarbeten.

 \;

För att mötet ska bli så bra som möjligt\, läs igenom nedan t ips:

· \; \; \; \; \; \; \; \; Ha en så bra internetuppkoppling som m öjligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga program och kameran.

· \; \; \; \; \; \; \; \; < /span>Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid på plats 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa tekniken).

· \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att h öras bra och slippa eko.

· \; \; \; \; \; \; \;  \; Stäng av din mi krofon när du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud.

· \; \; \; \; \; \; \; \; Vill du h a ordet?

< span style='font-size:10.0pt\;mso-bidi-font-size:11.0pt\;font-family:Symbo l\;mso-fareast-font-family:Symbol\;mso-bidi-font-family:Symbol'>· \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; Skriv ditt namn i chattfun ktionen så delar samtalsledaren ut ordet.

Med vänlig hälsning

HFS-sekretariat

 \;

Sofie Wester berg

Nätverket hälsofrämjand e hälso- och sjukvård

Tel: 0 10-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: w ww.hfsnatverket.se \; \; \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTLASTSEQUENCE:1 X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20210707T081831Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR