BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Kristine Bergström";RSVP=TRUE:mailto:kristine.bergstrom@norra rf.se ATTENDEE;CN="Skogström Malin";RSVP=TRUE:mailto:Malin.Skogstrom@skane.se CLASS:PUBLIC CREATED:20211126T094934Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: På g ång i nationellt programområde levnadsvanor.\nUnder digitimmen kommer Kr istine Bergström\, processledare NPO levnadsvanor och Malin Skogström\, allmänläkare\, ledamot NPO levnadsvanor att berätta om vad programområ det arbetar med just nu men också om Nationellt vårdprogram vid ohälsos amma levnadsvanor – prevention och behandling som nyligen lanserats.\n__ ______________________________\n\n \nAnslut till mötet via länk:\nhttps: //natverken-se.zoom.us/j/83706537429?pwd=dHNtR0dWSlhHaGVMMW5wL3c5NUpqQT09 \n \nMötes-ID: 837 0653 7429\nPassword: 914097\n \nAnslut till m ötet via mobil\n +46 8 5050 0829 \n +46 8 5052 0017 \n +46 850 539 728 \n +46 8 4468 2488 \n +46 8 5016 3827 \n +46 8 5050 0828 \n +1 346 248 7799 \n +1 646 558 8656 \n +1 669 900 9128 \n +1 253 215 8782 \n +1 301 715 8592 \n +1 312 626 6799 \n \nMötes-ID: 837 0653 7429\nPassword: 91 4097\nFind your local number: https://natverken-se.zoom.us/u/kcf2eaBToY \n \nAnslut till mötet via Sky pe for Business\nhttps://natverken-se.zoom.us/skype/83706537429 \n________________________________ \n\n \nVad är en digitimme?\nÅterkommande digitala möten\, med olika te man beroende på vad ni har behov och intresse av att diskutera med övrig a medlemmar. \nSyftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kanske starta nya samar beten.\n \nFör att mötet ska bli så bra som möjligt\, läs igenom neda n tips:\n· Ha en så bra internetuppkoppling som möjligt. En lö sning om det svajar är att stänga ned övriga program och kameran.\n· Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mi krofon (sekretariatet finns alltid på plats 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa tekniken).\n· Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att höras bra och slippa eko.\n· Stäng av din mik rofon när du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud.\n· Vill du ha ordet? \n· Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut ordet. \nMed vänlig hälsning\nHFS-sekretariat\n \nSofie Westerberg\nNätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård \nTe l: 010-103 63 61\, 072 552 9972\nWebbsida: www.hfsnatverket.se \n \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220125T140000 DTSTAMP:20211110T142126Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220125T130000 LAST-MODIFIED:20211126T094934Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: På gång i nationellt programområde le vnadsvanor TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000400E0F9554D5D701000000000000000 010000000039163EF74F9314D9D65BE290413B513 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Hä\;r nedan ä\;r Zoom-lä\;nken till HFS digitimme: P å\; gå\;ng i nationellt programområ\;de levnadsvanor.< /o:p>

Under digitim men kommer Kristine Bergströ\;m\, processledare NPO levnadsvano r och Malin Skogströ\;m\, allmä\;nlä\;kare\, ledamot NPO levna dsvanor att berä\;tta om vad programområ\;det arbetar med just nu men också\; om Nationellt v&ar ing\;rdprogram vid ohä\;lsosamma levnadsvanor –\; prevention och behandling som nyligen lanserats.


 \;

Anslut till mö\;tet v ia lä\;nk:

ht tps://natverken-se.zoom.us/j/83706537429?pwd=dHNtR0dWSlhHaGVMMW5wL3c5NUpqQ T09

 \;

Mö\;tes-ID: 837 0653 7429

Password: 914097

 \;

Anslut till mö\;tet via mobil

 \; \; \; \; \; \; \; < /span>+46 8 5050 0829

 \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \;+46 8 5052 0017

&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \;+46 850 539 72 8

 \; \; \; \; \; \; \; \;+46 8 4468 2488

 \; \; \; \; \;&nbs p\; \; \;+46 8 5016 3827

 \; \; \ ; \; \; \; \; \;+46 8 5050 0828

& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \;+1 346 248 7 799

 \; \; \; \; \; \; \; \; +1 646 558 8656

 \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \;+1 669 900 9128

 \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \;+1 253 215 8782

 \; \; \; \; \; \; \; \;+1 301 715 8592

 \; \; \; \; \; \; \; \;+1 312 626 6799

 \;

Mö\;tes< /span>-ID: 837 0653 7429

Password: 914097

Find your local number: https://natverken-se.zoom.u s/u/kcf2eaBToY< span style='mso-bookmark:zC5CBB'>

&nb sp\;

Anslut till mö\;tet via Skype for Business

https://natverken-se.zoom.us/skype/83706537429


 \;

Vad ä\;r en digitimme?
Å\;terkommande digitala mö\;ten\, med olik a teman beroende på\; vad ni har behov och intresse av att diskutera med ö\;vriga medlemmar.

Syftet: Att vi ska lä\;ra och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptä\;cka gemensa mma områ\;den och kanske starta nya samarbeten.

 \;

Fö\;r att mö\;tet ska bli så\; bra som mö\;jligt\ , lä\;s igenom nedan tips:

·\; \; \; \; \; \;  \; \; \; Ha en s å\; bra internetuppkoppling som mö\;jligt. En lö\;sning om de t svajar ä\;r att stä\;nga ned ö\;vriga program och kameran.

·\; \; \; \; \; \; \; \; \; Koppla upp dig i god tid så\; a tt du hinner stä\;lla in kamera och mikrofon (sekretariatet finns allt id på\; plats 10 min innan mö\;tet bö\;rjar\, om du vill test a tekniken).

·\; \; \; \; \; \; \; \; \ ; Anvä\;nd headset\, ljudpuck eller liknande fö\;r att hö\;ras bra och slippa eko.< o:p>

·\; \; \; \; \; \; \; \; \; Stä\;ng av din mikrofon nä\;r du inte talar fö\;r att undvika stö\;rande bakgrundsljud.< /o:p>

·\; \; \; \; \; \; \; \; \; Vill du ha ordet?

·\; \; \; \; \; \; \; \; \; Skriv ditt nam n i chattfunktionen så\; delar samtalsledaren ut ordet.

Med vä\;nlig hä\;lsning

HFS-sekretariat

 \;

Sofie Wester berg

Nä\;tverket hä\;ls ofrä\;mjande hä\;lso- och sjukvå\;rd

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverket.se \; \; \;

 \;

 \;

< /body> X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20211110T142126Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR