BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:REQUEST X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT ATTENDEE;CN="Sylvia Määttä";RSVP=TRUE:mailto:sylvia.maatta@vgregion.se CLASS:PUBLIC CREATED:20211130T081810Z DESCRIPTION:Hej!\n \nHär nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: Patien ter som medskapare – på alla nivåer.\nSylvia Määttä\, strateg och d ocent vårdvetenskap\, Västra Götalandsregionen\, medverkar och berätta r om hur vi kan arbeta med patientmedverkan på flera nivåer\, regionalt och nationellt\, för att tillsammans utveckla och förbättra hälso- och sjukvården.\n \n________________________________\n\nAnslut till mötet v ia länk:\nhttps://natverken-se.zoom.us/j/84687228731?pwd=bUtmVXdFSGQrUjlq dUt4T0dvQUYyUT09 \n \nMötes-ID: 846 8722 8731\nPassword: 953613\ n \nAnslut till mötet via mobil\n +46 8 5016 3827 \n +46 8 5050 0828 \n +46 8 5050 0829 \n +46 8 5052 0017 \n +4 6 850 539 728 \n +46 8 4468 2488 \n +1 301 715 8592 \n +1 312 626 6799 \n +1 346 248 7799 \n +1 646 558 8656 \n +1 669 900 9128 \n +1 253 215 8782 \n \nMötes-ID: 846 8722 8 731\nPassword: 953613\nFind your local number: https://natverken-se.zoom.u s/u/knBG43JM3 \n \nAnslut till mötet via Skype for Business\nhttps://natverken-se.zoom.us/skype/8468722 8731 \n_________________ _______________\n\n \nVad är en digitimme?\nÅterkommande digitala möten \, med olika teman beroende på vad ni har behov och intresse av att disku tera med övriga medlemmar. \nSyftet: Att vi ska lära och inspireras av v arandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kanske s tarta nya samarbeten.\n \nFör att mötet ska bli så bra som möjligt\, l äs igenom nedan tips:\n· Ha en så bra internetuppkoppling som m öjligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga program och kameran.\n· Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa i n kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid på plats 10 min innan m ötet börjar\, om du vill testa tekniken).\n· Använd headset\, ljudpuck eller liknande för att höras bra och slippa eko.\n· St äng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakgrun dsljud.\n· Vill du ha ordet? \n· Skriv ditt namn i chatt funktionen så delar samtalsledaren ut ordet. \nMed vänlig hälsning\nHFS -sekretariat\n \nSofie Westerberg\nNätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård \nTel: 010-103 63 61\, 072 552 9972\nWebbsida: www.hfsnatverket .se \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20220422T110000 DTSTAMP:20211130T081509Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20220422T100000 LAST-MODIFIED:20211130T081810Z LOCATION:Zoom ORGANIZER;CN="Westerberg Sofie":mailto:Sofie.Westerberg@regionostergotland. se PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=sv:HFS digitimme: Patienter som medskapare – på alla ni våer TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000004058DBC5CAE5D701000000000000000 01000000055CABDEA57ED2C48B07D7F084118B1D7 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Hej!

 \;

Här nedan är Zoom-länken till HFS digitimme: Patienter som medskapare –\; på alla nivåer.
Sylvia Määttä\, strateg och docent vårdvetenskap\, Västra Götalandsregionen \, medverkar och berättar om hur vi kan arbeta med patientmedverkan på f lera nivåer\, regionalt och nationellt\, för att tillsammans utveckla oc h förbättra hälso- och sjukvården.

 \;


Anslut till mötet via länk:

https://natverken-se.zoom.u s/j/84687228731?pwd=bUtmVXdFSGQrUjlqdUt4T0dvQUYyUT09

 \;

Mötes-ID: 846 8722 8731

Pa ssword: 953613

 \;

Anslut till mötet via mobil

        +46 8 5016 3827

         +46 8 5050 0828

< span style='mso-bookmark:zFA045'>        +46 8 5050 0829

< span lang=EN-GB style='mso-ascii-font-family:Calibri\;mso-fareast-font-fam ily:Calibri\;mso-hansi-font-family:Calibri\;mso-bidi-font-family:"Times Ne w Roman"\;mso-ansi-language:EN-GB'>         +46 8 5052 0017

        +46 850 539 728

         +46 8 4468 2488

        +1 301 715 85 92

        +1 312 626 6799

        +1 346 248 7799

        +1 646 558 8656

        + 1 669 900 9128

        +1 253 215 8782 < /span>

 \;

Mötes-ID: 846 8722 8731< /span>

Password: 953613< /p>

Find your local number: https://natverken-se.zoom.us/u/knBG43JM3

 \;

Anslut till mötet via Skype for Busin ess

https://natverken-se.zoom.us/skype/8468 7228731


 \;

Vad är en digitimme?
Återkommande digitala möten\, med olika teman beroen de på vad ni har behov och intresse av att diskutera med övriga medlemma r.

Syftet: Att vi ska lära och inspireras av varandra\, hitta nya kontakter\, upptäcka gemensamma områden och kanske starta nya samarbeten.

 \;

För att mötet ska bli så bra s om möjligt\, läs igenom nedan tips:

· \; \; \; \; \;  \; \; \; Ha en s å bra internetuppkoppling som möjligt. En lösning om det svajar är att stänga ned övriga program och kameran.

· \; \; \; \;  \; \; \; \; Koppla upp dig i god tid så att du hinner ställa in kamera och mikrofon (sekretariatet finns alltid på plats 10 min innan mötet börjar\, om du vill testa tekniken).

· \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; Använd headset\, lj udpuck eller liknande för att höras bra och slippa eko.

· \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; Stäng av din mikrofon när du inte talar för att undvika störande bakgrundsljud.

· \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; Vill du ha ordet?

· \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; Skriv ditt namn i chattfunktionen så delar samtalsledaren ut ordet.

Med vänlig hälsning

HFS-sekretariat

< p class=MsoNormal> \;

Sofie Westerberg

Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Tel: 010-103 63 61\, 072 \;552 9972

Webbsida: www.hfsnatverke t.se \; \; \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-APPTSEQTIME:20211130T081509Z X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR