Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Aktuella rapporter

Nedan följer ett antal rapporter kopplade till temagruppen Alkoholprevention. Dessa kan även hittas i temagruppens dokumentarkiv.

Alkoholen och samhället 2016, Tema: alkohol och cancer. En forskningsrapport från IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet.
Alkohol, narkotika och tobaksrökning ger stor del av sjukdomsbördan. Läkartidningen. 2015;112:C4TH.
Evidence about Health effects of moderate alcohol consumption: reasons for scepticism and public Health implications
Alkoholen och samhället 2014, Tema: effekter av lågkonsumtion av alkohol. En forskningsrapport från IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet.
CAN Rapport 167 - Alkoholkonsumtionen i Sverige 2016.
Vetenskaplig artikel om Alkohollinjen: An evaluation of long-term changes in alcohol use and alcohol problems among clients of the Swedish National Alcohol Helpline
Vetenskaplig artikel: Consumption of alcohol during pregnancy—A multinational European study
Dags för alkoholfri operation. Läkartidningen. 2014;111:CZXF
Stark för kirurgi - Stark för livet, enkätundersökning - ortopedi, gynekologi och kirurgi. Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt.
Evidens Medicin & Läkemedel. Nr 3 2015. Tema beroende.
Alkoholen och samhället 2013, Tema: unga och alkohol. En forskningsrapport från IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet.
Alkoholen och samhället 2015/2016, Tema: alkoholens andrahandsskador. En forskningsrapport från IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet.
Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin: Kvalitetssäkring av Motiverande samtal (MI) under utbildning och i ordinarie verksamhet.
Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige - en ettårsuppföljning av beroende och utsatthet för närståendes bruk.
Primärvården möjlig instans för miljonen med skadligt drickande. Läkartidningen. 2011, nr 45, volym 108.
CAN Rapport 165 - Registrerad och oregistrerad alkohol i Sveriges län 2001-2016.
Socialstyrelsens Rådgivande samtal om alkohol
ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 - en studie med fokus på missbruk och beroende samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och tobak.
Stark för kirurgi - stark för livet. En metaanalys utförd på uppdrag av Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt.
Vetenskaplig artikel om alkoholhjälpen och E-screen: Targeting Individuals with Problematic Alcohol Use via Web-Based Cognitive-Behavioral Self-Help Modules, Personalized Screening Feedback or Assessment Only: A Randomized Controlled Trial

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)