Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Alkoholprevention

Temagruppen arbetar för att:

  • Initiera, uppmuntra och utveckla det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet kring alkohol inom samtliga fyra perspektiv (styrning- och ledningsperspektivet, medarbetarperspektivet, patientperspektivet samt befolkningsperspektivet).
  • Genom omvärldsbevakning samla in och sprida kunskap, metoder, erfarenhet och goda idéer kring utveckling av det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet rörande alkohol. 
  • Vara ett kunskapsstöd till medlemsorganisationerna när det gäller alkoholens effekter fysiskt, psykiskt och socialt. 
  • Uppmuntra till och verka för att frågan om alkohol blir en naturlig del i arbetet med att främja förutsättningar för en god hälsa.

Temagruppsordförande

Inga-Lisa Apelman
Adress: Region Blekinge, Enheten för kvalitet och utveckling
Telefon: 0734-47 12 46
E-post: inga-lisa.apelman@regionblekinge.se

Dokument

Gå till temagruppens dokument.

Läs mer om arbetet i en temagrupp, uppdragsbeskrivning, mallar för handlingsplan mm.

Vill du läsa tidigare minnesanteckningar kontakta temagruppsordförande.

Verktyg

Gå till HFS-material där du hittar broschyren "Goda levnadsvanor gör skillnad", samt "Dryckesdagboken".

Titta på inspirationsfilmen sjukdomsförebyggande metoder gällande alkohol. Där kan du även läsa mer om socialstyrelsens råd om samtal.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)