Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Alkoholprevention

Temagruppens syfte

  • att ge hälso- och sjukvårdspersonal ökade kunskaper om alkoholens effekter både för alkoholkonsumenten och andra i hens omgivning, såväl fysiskt, psykiskt som socialt
  • att till hälso- och sjukvårdspersonal förmedla erfarenheter och kunskaper om verktyg och metoder för att uppmärksamma och samtala om riskbruk av alkohol samt för att stödja alkoholstopp eller minskning av alkoholvanor som innebär riskbruk
  • att i samarbete med HFS andra temagrupper motivera hälso- och sjukvårdspersonal att mer aktivt uppmärksamma och erbjuda åtgärder för alla de fyra levnadsvanorna i Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Temagruppsordförande

Susanne Hellström
Telefon: 073-962 76 27
E-post: susanne.m.hellstrom@sll.se

Dokument

Gå till temagruppens dokument.

Läs mer om arbetet i en temagrupp, uppdragsbeskrivning, mallar för handlingsplan mm.

Vill du läsa tidigare minnesanteckningar kontakta temagruppsordförande.

Verktyg

Gå till HFS-material där du hittar broschyren "Goda levnadsvanor gör skillnad", samt "Dryckesdagboken".

Titta på inspirationsfilmen sjukdomsförebyggande metoder gällande alkohol. Där kan du även läsa mer om socialstyrelsens råd om samtal.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)