Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

GNTH

Svenska HFS-nätverket är medlemmar i GNTH, Global network for tobacco free health care services.

GNTH är ett globalt nätverk för tobaksfri hälso- och sjukvård och är en oberoende, internationell, icke vinstdrivande organisation vars främsta syfte är att utveckla en gemensam strategi för hälso- och sjukvårdsorganisationer som vill verka för att förebygga och driva frågan om ett avskaffande av tobak i hela världen.

Sedan starten 1999 har GNTH utvecklat ett koncept för att skapa tobaksfria sjukhus och andra vårdorganisationer. Konceptet är omfattande på det vis att det berör allt från politiska beslut till konkreta handlingar i vården, detta utvärderas kontinuerligt.

Utbyte av information och erfarenheter genom samordnade verksamheter och projekt är det främsta målet.

Lär dig mer om GNTH på nätverkets webbsida.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)