Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

ENSH

På den här sidan presenteras aktuella händelser och nyheter ifrån det internationella nätverket ENSH (Global network for tobacco free health care services).

Om du vill veta mer eller har frågor kring ENSH är du välkommen att kontakta HFS koordinator Elin Lingman på elin.lingman@vgregion.se

Elin Lingman är föräldraledig, kontakta infohfsnatverket@regionostergotland.se tillsvidare.

ENSH Global - 3-års strategi

ENSH Global lanserade den 1 januari 2016 den 3-års strategi som utvecklats för att vägleda och stödja ENSH-Globals framsteg under de kommande åren. Strategin innehåller tydliga prioriteringar, mål som ska uppnås och åtgärder som ska vidtas. Strategin syftar till att "ge vård av god kvalitet i förhållande till tobak för varje patient, varje gång och överallt".

Här finns mer information om strategin.

ENSH-kod för rökfritt sjukhus

Det kan vara svårt att veta vad som är lämpligast att börja med för att skapa ett tobaksfritt campus. ENSH har tagit fram koder som ska visa ett strukturerat sätt att arbeta för att uppnå ett rökfritt campus. Nu omarbetas materialet för att gälla tobak i alla dess former.

 1. Engagera beslutsfattarna. Informera all personal och patienter.
 2. Tillsätt en arbetsgrupp. Skapa en strategi och koordinera genomförandet.
 3. Skapa en plan för utbildning av personalen i hur man bemöter rökare.
 4. Skapa rökavvänjningsstöd för patienter och personal med uppföljningsmöjligheter i öppen vård.
 5. Bestäm var rökning ska vara tillåten, så att mottagningar och vårdavdelningar inte störs.
 6. Ordna tydlig skyltning.
 7. Avlägsna saker som kan locka till rökning, t ex askkoppar
 8. Förnya och bredda informationen för att hålla intresset och engagemanget uppe.
 9. Tillförsäkra kontinuerlig uppföljning och utvärdering.
 10. Övertyga först, tvinga bara om nödvändigt.
 11. Ha tålamod!

LYCKA TILL!

ENSH Standards

Under 2014 och 2015 har ENSH skrivit om sina standards. Den stora skillnaden är att nätverket valt att komprimera dokumentet från 10 till 8 standards. De nya standadsen finns att läsa på ENSHs webbsida och här finns dokumentet översatt till svenska >>>

Under den internationella HPH-konferensen i Oslo i juni 2015 hade ENSH sitt årsmöte. De tre viktigaste notiserna från mötet:

 • GOLD Forum Processen skjuts upp till 2016/2017 för att möjliggöra övergången till de uppdaterade standardsen.
 • ENSH-Global Board (2015/2017): Chalom, David [Sverige], Gasser, Rudi [Australien-Victoria], Gunning, Miriam [Irland], Koalick, Susann [Schweiz], Lo, Shu-Ying [Taiwan], López Vega, Daniel J. [Spanien - Andalusien], Munteanu, Ioana [Rumänien]
 • ENSH:s samordningscenter flyttas till Victoria, Australien. Dr Rudi Gasser har formellt accepterat uppdraget att driva ENSH-Global samordningscenter under de kommande 3 åren.

ENSH-Global aktiviteter 2014/2015 

 • E-cigarettdeklaration godkändes och undertecknats av ordförandena för ENSH-Global och internationella HPH nätverket.
 • Förlängning av samförståndsavtalet mellan ENSH-Global och HPH för ytterligare 3 år godkändes i princip av GA medlemmarna i båda nätverken.
 • Reviderade ENSH-globala standards och kriterier för genomförandet godkändes i omlopp och översättning till lokala språk av medlemmar.

ENSH självutvärdering

Varje år i november skickas det ut en uppmaning till HFS-nätverkets processledare att fylla i ENSH:s självutvärdering. När detta görs får HFS ett samlat resultat för Sverige. Dessa resultat kan du ta del av genom filerna nedan.

Självutvärderingen syftar till att ge den enskilda organisationen stöd i utvecklingen av det tobakspreventiva arbetet. Om organisationen väljer att arbeta utifrån ENSH-Standards får organisationen ett strukturerat tobakspreventivt arbete i alla perspektiven: styr och ledning, patient, medarbetare och befolkning.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)