Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Filmtips

Från Guru till Guide

Filmen som visar ett läkarbesök där Eve får veta att hon har diagnosen KOL är tänkt att användas som reflektionsunderlag i landstings och regioners verksamheter. Den visar hur små förändringar i läkarens förhållningssätt, kroppsspråk och bemötande gör skillnad.

Filmen är framtagen av Landstinget Sörmland.

Snusande mamman och Killen i baren

I det här utbildningsmaterialet från Folkhälsomyndigheten bestående av två filmer får vi följa hur hälso- och sjukvårdspersonal använder sig av MI som förhållningssätt. Materialet är i första hand tänkt att användas vid utbildningar i MI, samt utbildningar i kortare tillämpningar av MI, för hälso- och sjukvårdspersonal.

Till filmerna finns kodningsprotokoll från MIC-LAB på KI. Med hjälp av dem kan du ta del av kodningslabbets kommentarer på samtalet, samt själv prova på att koda ett samtal.

Empathy: The Human Connection to Patient Care
En tankeväckande film med ett klart budskap. Alla möten med människor, vilka är de vi möter varje dag och vilka finns vi där för.

Vi möter människor - varje dag
Filmen vill väcka känslor genom att visa exempel på situationer och miljöer, där människor har olika och ibland flera roller samtidigt; som patient, anhörig, medarbetare, resenär eller medmänniska. Dessa personer är tänkta att stå som symboler för olika sammanhang där vi möter människor.

Tanken är att filmen ska kunna användas exempelvis i det interna värdegrundsarbetet och tilltala flera sinnen. Genom att fördjupa vår förståelse i vanliga vardagssituationer vill vi fördjupa förståelsen för hur otroligt viktigt vårt bemötande är även i vardagen.

Är det farligt? En film om gynekologisk cellprovskontroll

En animerad film om cellprovtagning ifrån Region Jönköpings län.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)