Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Workshops kring Fysisk aktivitet

Nationellt Nätverk för Fysisk aktivitet på Recept – FaR på habiliteringen 29/1 2014

Nationellt Nätverk för Fysisk aktivtet på Recept - FaR på sjukhus 21/5 2013

Fysisk aktivitet - ett underutnyttjat behandlingsalternativ? Workshop 15 mars 2011

Inspelade föredrag från workshopen

Carl Johan Olsson, Umeå Universitet - Blir man smart av att jogga? Fysisk tränings påverkan på hjärnan.
Cecilia Edström, Västerbottens läns landsting - FaR vid hjärtsvikt - erfarenheter från Hjärtcentrum, Umeå
Hedvig Kjellin, Södra Älvsborgs Sjukhus - Fyss - när FaR inte biter. Erfarenheter från psykiatrin.
Gunilla Eriksson, Landstinget Kronoberg - Implementering av FaR inom Landstinget Kronoberg
Maria Bjerstam, Region Skåne - Utblick Fysisk Aktivitet. Redovisning av pågående studier/områden.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)