Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälso- och kulturkommunikatörer

I Region Örebro län finns kvinnliga hälso- och kulturkommunikatörer med ursprung från flera olika länder. De har i uppdrag att ge stöd och information till kvinnor om vikten av att delta i hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i form av exempelvis mödrahälsovård, cellprovtagning och vaccinationer. Kommunikatörerna ska även förmedla kunskap om förlossningsvård och olika sjukvårdande behandlingar samt vara ett stöd under förlossningar till de kvinnor som är i behov av det. Information sprids genom olika föreningar, via vänner och bekanta samt via anslag i exempelvis närbutiker och på vårdcentraler.  

Hälso- och kulturkommunikatörerna utbildas av barnmorskor på vårdcentraler. Under 2015 togs en gemensam utbildning fram för att alla vårdcentraler i regionen ska ge samma utbildning.

Nationellt nätverk

Ett nationellt nätverk för hälso- och kulturkommunikatörer/doulor startades under 2016 med syfte att ta del av varandras erfarenheter och på sikt skapa gemensamma riktlinjer och arbetssätt. Än så länge deltar Örebro, Göteborg, Värmland och Umeå i nätverket. Länsstyrelsen i Örebro och Länsstyrelsen i Värmland är sammankallande.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)