Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande arbetsplats (HFA)

Temagruppens syfte

Det hälsofrämjande arbetet utgår från en helhetssyn på faktorer som skapar god hälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå. Med kunskap om dessa och stöd av olika verktyg och aktiviteter skapas förutsättningar för arbetsplatser. Den enskilde medarbetaren kan också inspireras till goda hälsorelaterade vanor. Gruppens definition på en hälsofrämjande arbetsplats: ”Hälsofrämjande arbetsplatser har förmåga att fokusera på god hälsa, att förebygga ohälsa samt att stödja tidig återgång i arbete efter sjukdom, på såväl individ-, grupp- som organisationsnivå.”

Gruppens uppgift är att samla och sprida kunskap och goda idéer om utveckling av hälsofrämjande arbetsplatser, främst i nätverket men också via andra aktörer i hälso- och sjukvården. Vi vill skapa en modell för den hälsofrämjande arbetsplatsen och ge praktiska tips och verktyg för tillämpning av modellen.

Temagruppsordförande

Anna Berg
Telefon: 0171-41 80 15, 073-946 74 09
E-post: anna.berg@regionuppsala.se

Dokument

Gå till temagruppens dokument.

Läs mer om arbetet i en temagrupp, uppdragsbeskrivning, mallar för handingsplan mm.

Vill du läsa tidigare minnesanteckningar kontakta temagruppsordförande.

Verktyg

Gå till temagruppens verktygslåda.

Gå till HFS-material där du hittar broschyren "Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats".

Broschyren innehåller förslag på kriterier, aktiviteter och indikatorer för arbete enligt HFA-modellen.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)