Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Inga-Lisa Apelman
Ordförande/Sammankallande
Adress: Region Blekinge, Enheten för kvalitet och utveckling
Telefon: 0734-47 12 46
E-post: inga-lisa.apelman@regionblekinge.se

Linda Berghäll Friman
Adress: FoU Skaraborgs sjukhus
Telefon: 0722-05 36 59
E-post: linda.i.berghall@vgregion.se

Birgitta Bergman
Adress: Region Sörmland, 611 88 Nyköping
Telefon: 0155-24 55 75, 076–80 90 555
E-post: birgitta.a.bergman@dll.se

Eva Bergman Ottosson
Adress: Region Blekinge, Enheten för kvalitet och utveckling
Telefon: 0455-73 40 61, 0734 47 10 43
E-post: eva.bergman_ottosson@regionblekinge.se

Karin Johansson
Adress: Hälso- och sjukvårdsutveckling, Region Kronoberg, Nygatan 20, 351 88 Växjö
Telefon: 0709-84 44 77
E-post: karin.johansson@kronoberg.se

Lovisa Karlsson
Adress: Region Östergötland, CVU: Hälso- och vårdutveckling, 581 85 Linköping
Telefon: 0703-35 54 29
E-post: lovisa.karlsson@regionostergotland.se

Emma Pantzar
Adress: Kvalitets- och utvecklingsenheten Skaraborgs Sjukhus
Telefon: 0722-28 53 12
E-post: emma.pantzar@vgregion.se

Sofia Trygg Lycke
Adress: Akademiskt Primärvårdscentrum, Plan 6, Solnavägen 1E (Torsplan), 113 65 Stockholm
Telefon: 0736-42 44 30
E-post: sofia.trygg-lycke@sll.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)