Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Deltagare i temagruppen

Lisa Österberg
Ordförande/Sammankallande
Adress: Västmanlands sjukhus, Ingång 29, 721 89 Västerås
Telefon: 021-174334
E-post: lisa.osterberg@regionvastmanland.se

Birgitta Bergman
Adress: Enheten för Hållbar utveckling, Landstinget Sörmland, 611 88 Nyköping
Telefon: 0155 - 24 55 75, 076 – 80 90 555
E-post: birgitta.a.bergman@dll.se

Emma Pantzar
Adress: Kvalitets- och utvecklingsenheten Skaraborgs Sjukhus
Telefon: 0722-28 53 12
E-post: emma.pantzar@vgregion.se

Karin Johansson
Adress: Hälso- och sjukvårdsutveckling, Region Kronoberg, Nygatan 20, 351 88 Växjö
Telefon: 0709-84 44 77
E-post: karin.johansson@kronoberg.se

Lina Tjärnström
Adress: Skellefteå lasarett, Staben för verksamhetsutveckling, 931 86 Skellefteå
Telefon: 0910-77 05 86, 0722-07 05 86
E-post: lina.tjarnstrom@vll.se

Linda Berghäll Friman
Adress: FoU Skaraborgs sjukhus
Telefon: 0722-05 36 59
E-post: linda.i.berghall@vgregion.se

Lovisa Karlsson
Adress: Region Östergötland, CVU: Hälso- och vårdutveckling, 581 85 Linköping
Telefon: 0703-35 54 29
E-post: lovisa.karlsson@regionostergotland.se

Sofia Trygg Lycke
Adress: Akademiskt Primärvårdscentrum, Plan 6, Solnavägen 1E (Torsplan), 113 65 Stockholm
Telefon: 073 6424430
E-post: sofia.trygg-lycke@sll.se

Annika Wåhlin
Adress: Landstinget Blekinge, 371 81 Karlskrona
Telefon: 0455-73 78 21, 0734-47 13 06
E-post: annika.wahlin@ltblekinge.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)