Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsofrämjande vårdmiljö (HFVM)

Temagruppens syfte

Samla och tillgängliggöra kunskap om hälsofrämjande vårdmiljöer för medlemsorganisationerna, vårdmiljöns betydelse för hälsan och arbeta för att driva utvecklingen framåt inom området.

Temagruppsordförande

Maria Linderström
Telefon: 072-712 30 26
E-post: maria.linderstrom@regionostergotland.se

Dokument

Gå till temagruppens dokument.

Läs mer om arbetet i en temagrupp, uppdragsbeskrivning, mallar för handingsplan mm.

Vill du läsa tidigare minnesanteckningar kontakta temagruppsordförande.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)