Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Hälsokalkylatorn

Hälsokalkylatorn är ett hälsoekonomiskt verktyg i form av en datorapplikation. Syftet med Hälsokalkylatorn är att den ska vara till hjälp för medlemsorganisationer så att frigjorda, framtida vårdresurser, via förbättrade levnadsvanor i befolkningen, kan kalkyleras.

HFS-nätverket har, i samarbete med hälsoekonom Inna Feldman, Uppsala universitet, utvecklat en "Hälsokalkylator” som möjliggör för enskilda landsting/regioner att beräkna förväntad sjukdomsincidens och kostnader i femårsperspektiv beroende på befolkningens utveckling av levnadsvanor. Hälsokalkylatorn har, våren 2014, vidareutvecklats för att även beskriva ekonomiska effekter för kommuner och Försäkringskassa.

Under 2015 har Hälsokalkylatorn utvecklats ytterligare, numer är befolkningsunderlag för varje landsting/region inlagt och den kan även visas på engelska.

Vill du veta mer om Hälsokalkylatorn?
Film: Fil.dr och hälsoekonom Inna Feldman vid Uppsala Universitet, samt Mats Hellstrand, metodutvecklare på Kompetenscentrum för hälsa berättar om hur effekter på folkhälsan snabbt och enkelt kan beräknas via datorverktyget Hälsokalkylatorn.

Film: Så kan man beräkna effekterna av förbättrad folkhälsa - med bara några knapptryck. Följ med på skärmen när fil.dr och hälsoekonom Inna Feldman vid Uppsala Universitet demonstrerar Hälsokalkylatorn med Sverige som exempel.

Vill du använda Hälsokalkylatorn?

För information och handledning, använd gärna Manual för användare version 3 (nedan).


Gå till Hälsokalkylatorn

Exempel på användning

Region Gävleborg har gjort en sammanställning kring hälsoekonomiska beräkningar som kan fungera som ett stöd för prioriteringar och insatser. Här finns mer information samt sammanställningen.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)