Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Informationsinsatser i Halland

Utifrån statistik från det Nationella Kvalitetsregistret för Cervixcancerprevention (NKCx) (>>>) noterade Region Halland lägre täckningsgrad i cellprovtagning i områden som är psykosocialt sköra/har låg socioekonomi. För att öka deltagandet i cellprovtagning genomförs därför följande insatser:

  • Årlig Cellprovsvecka. Före och under veckan görs särskilda media- och informationskampanjer som exempelvis utdelning av flygblad på olika språk. 
  • Bioreklam-filmen ”En obehaglig överraskning”, om vikten av att gå på sina kontroller.
  • Kallelser med särskild riktad information på nio olika språk.
  • Samarbete med medborgarservice (som är en särskild instans för utlandsfödda med särskilda behov).
  • Ökad tillgängligheten på mottagningar och fler kvällstider.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)