Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Kultur och hälsa

Kulturella upplevelser och uttryck som del i vård och läkningsprocess

Intresset för kulturens betydelse för människors hälsa har ökat de senaste åren. Det finns vetenskapligt stöd för att kulturupplevelser kan ha starka samband med förbättrad hälsa och positiva processer i kroppen. Kulturaktiviteter kan därför vara ett värdefullt komplement till rehabilitering och behandling.

Information om kultur och hälsa finns på Kulturrådet.

Kulturdygnet på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Kulturdygnet är ett årligen återkommande inslag på Akademiska sjukhuset. Under ett dygn får patienter, besökare och personal ta del av olika kulturella inslag som exempelvis musikframträdanden, utställningar, föredrag och teaterföreställningar.

Kultur är en mänsklig rättighet och en friskfaktor, Kulturdygnet arrangeras för att uppmärksamma kopplingen mellan kultur och hälsa samt vilka resurser Landstinget i Uppsala län och Akademiska sjukhuset har på området.

Här finns ett sammandrag från kulturdygnet 2015.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)