Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Material

Stöd till vården

Livsmedelsverkets webbsida har informationsmaterial samlats för de personer som arbetar inom vården för att fördjupa kunskapen och ge verktyg för att arbeta med samtal om hälsosamma matvanor.

Här hittar man t.ex. information om det vetenskapliga underlaget för Livsmedelsverkets kostråd. Här finns även verktyg som kan användas i samtalet med patienter.

Socialstyrelsens sida ”stöd för samtal om matvanor” finns verktyg och utbildningar samlade för att öka kunskapen om hur olika professioner inom hälso- och sjukvården kan stödja patienter att förändra sina matvanor och äta mer hälsosamt.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)