Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård


 

Matvanor

Matvanor

"Maten och våra matvanor påverkar vår hälsa, men fungerar också som kulturbärare, mötesplats och en källa till njutning. En riktigt sammansatt kost har en stor betydelse för hälsan, både genom att främja och bevara god hälsa och genom att förebygga sjukdomar." Ur folkhälsomål 10: Goda matvanor.

 

Temagruppens syfte

  • Att verka för ökad kunskap om måltidens och matens betydelse utifrån ett hälsofrämjande och ett sjukdomsförebyggande perspektiv. Så att prevention av undernäring och samtal om hälsosamma matvanor blir en naturlig del vid patientbesök, vid vård av inneliggande patienter och vid företagshälsovårdens samtal med medarbetare.

  • Att verka för en tydlig struktur, ledning och styrning för arbetet med matvanor och måltider på olika nivåer samt lyfta resurser, kompetens, nätverk och former för samverkan. Mat och måltider är en del av livet hela livet.

 

Handlingsplan 2016
Temagruppen Matvanors handlingsplan för 2016

Temagruppen Matvanors handlingsplan för 2016

Möten

Sidtext under uppdatering

Temagruppsordförande

Christin Anderhov Eriksson
Telefon: 010-103 57 47
E-post: christin.anderhov.eriksson@regionostergotland.se

Dokument

Gå till temagruppens dokument.

Läs mer om arbetet i en temagrupp, uppdragsbeskrivning, mallar för handingsplan mm.

Vill du läsa tidigare minnesanteckningar kontakta temagruppsordförande.

Verktyg

Broschyren "Goda levnadsvanor gör skillnad"
I patientbroschyren "Goda levnadsvanor gör skillnad" ingår frågor om de fyra levnadsvanorna tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat.

Titta på inspirationsfilmen sjukdomsförebyggande metoder gällande mat. Där kan du även läsa mer om socialstyrelsens råd om samtal.

För mer verktyg till dig som jobbar inom vården gå till temagruppens material.

Senast publicerad: 160818 | Powered by SiteSmart