Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Matwebben

Mat för hälsans skull! Foto: Shutterstock

Matwebben tar ett samlat grepp om frågor och funderingar om mat. Här får du råd, tips och fakta kring frågor om mat.

I avsnittet Att ge kostråd kan du läsa om vad man kan tänka på när man ger råd om mat och matvanor och hur man kan hantera motstridiga råd.

Hälsosam mat beskriver det aktuella vetenskapliga underlaget för vad som är hälsosam mat. Här finner du även en fördjupning i det komplexa med att forska på mat och matvanor.

I Koster för viktminskning beskrivs några vitminskningskoster, vad de innebär och vilka framgångsfaktorerna är för lägre vikt på sikt.

Relaterade länkar

Choose my plate

Livsmedelsverket

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

World Cancer Research Fund

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)