Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Medlemskap

Varje medlem i HFS-nätverket förnyar sitt medlemskap vart fjärde år genom ett signerat Letter of Intent (se även kriterier översatta till svenska). En utvärderingen ska då även rapporteras till HFS-sekretariat. Genom att följa upp sitt arbete kan medlemmarna själva utvecklas och dela med sig av sina erfarenheter genom att tydliggöra styrkor och brister i det egna arbetet. Det är därför ett viktigt inslag för att utveckla en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Detta material är samlat under verktyget Lära av varandra. Här finns även mallen som används vid återrapporteringen.


Medlemsavgiftens storlek 2016

Grunden för HFS medlemsavgift är nedan formel, sedan 2016 har höjning av avgiften skett enligt LPIK.

Sjukhus 20.000:- +10:-/anställd upp till 2500 anställda därefter 5:- anställd

Region 30.000:-/organisation + 0,22:-/ inv upp till 1.000.000

+ 0,15:-/inv över 1.000.000 inv 0,05:-/inv över 1.500.000 inv

Vid frågor kontakta sekretariatet

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)