Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Internationella samarbeten

HFS är ett nationellt nätverk bestående av Sveriges landsting och regioner. Att vara medlem i HFS innebär också ett medlemskap i ett par internationella nätverk: HPH (Health Promoting Hospitals) och ENSH (Global network for tobacco free health care services).

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)