Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Presidieledamöter

A

Namn: Madeleine Andersson (Västra Götalandsregionen, Frölunda Specialistsjukhus)
Adress: Frölunda Specialistsjukhus, Marconigatan 31, 421 22 Västra Frölunda
Telefon: 031-342 50 02
E-post: madeleine.a-l.andersson@vgregion.se

B

Namn: Hans Brandström (Region Gotland)
Adress: Sjukvårdsledningen, Visby lasarett, St Göransgatan 5, 621 48 Visby
Telefon: 0498-268563, 0704477882
E-post: hans.brandstrom@gotland.se

Namn: Stefan Bremberg (Capio Närsjukvård)
Adress: Sandgatan 4, 223 50 Lund
Telefon: 046-35 05 31, 0708-45 85 42
E-post: stefan.bremberg@capio.se

C

D

E

Namn: Jesper Ekberg (Region Jönköping)
Adress: Folkhälsa och sjukvård, Landstingets kansli, Box 1024, 551 11 Jönköping
Telefon: 036-32 42 01
E-post: jesper.ekberg@rjl.se

F

Namn: Mikael Forslund (Västra Götalandsregionen, Habilitering och Hälsa)
Adress: Regionens Hus, 542 87 Mariestad
Telefon: 0501-621 77, 0705-91 89 48
E-post: mikael.forslund@vgregion.se

Namn: Agnetha Folestad (Capio Lundby Närsjukhus)
Adress: Capio Lundby Närsjukhus, Box 8753, 402 76 Göteborg
Telefon: 031-65 70 11, 0705-83 07 16
E-post: agnetha.folestad@capio.se

Namn: Elisabet Franson (Landstinget Dalarna)
Adress: Box 712, 791 29 Falun
Telefon: 023-49 00 74
E-post: elisabet.franson@ltdalarna.se

Namn: Ingeborg Franzen (Region Kronoberg)
Adress: Region Kronoberg, Nygatan 20, 351 88 Växjö
Telefon: 0470 58 87 29, 076 720 77 98
E-post: ingeborg.franzen@kronoberg.se

G

H

Namn: Ralph Harlid (Landstinget Blekinge)
Adress: Ej tillgänglig
Telefon: 073-447 10 18
E-post: ralph.harlid@ltblekinge.se

Namn: Åsa Himmelsköld (Region Uppsala)
Adress: Ej tillgänglig
Telefon: Ej tillgänglig
E-post: asa.himmelskold@regionuppsala.se

Namn: Hanna Höghielm (Region Gävleborg)
Adress: Ej tillgänglig
Telefon: 026-158309, 070-261 22 90 
E-post: hanna.hoghielm@regiongavleborg.se

I

Namn: Ann-Sofi Isaksson (Region Halland)
Adress: Region Halland, Avdelningen för kunskapsstyrning, Box 517, 301 80 Halmstad 
Telefon: 0722 33 88 00
E-post: ann-sofi.isaksson@regionhalland.se

J

Namn: Jane Johansson
Adress: Skaraborgs sjukhus, 541 85 Skövde
Telefon: 0500-43 10 96, 070-082 53 53
E-post: jane.g.johansson@vgregion.se

K

L

Namn: Malena Lau (Västra Götalandsregionen)
Adress: Koncernkontoret, Koncernstab hälso- och sjukvård, Lillhagsparken 5, 405 44 Göteborg
Telefon: 070-190 16 01
E-post: malena.lau@vgregion.se

Namn: Lena Lundgren (Region Östergötland)
Adress: Landstinget i Östergötland, Ledningsstaben, S:t Larsgatan 49B, 581 91 Linköping
Telefon: 013-22 71 26
E-post: lena.lundgren@regionostergotland.se

M

Namn: Peter Möllerswärd (Region Västernorrland)
Adress: Region Västernorrland, Sjukhusgatan 5 G vån 3, 891 89 Örnsköldsvik
Telefon: 070-3406588
E-post: peter.mollersward@rvn.se

N

Namn: Ylva Nilsagård (Region Örebro län)
Adress:
Telefon: 019 602 75 11
E-post: ylva.nilsagard@regionorebrolan.se

Namn: Annika Nordstrand (Norrbottens läns landsting) 
Adress: Norrbottens läns landsting, Landstingshuset, Robertsviksgatan 7, 971 89 Luleå  
Telefon: 0920-28 42 57
E-post: annika.nordstrand@nll.se

O

P

Namn: Magnus Persson (Landstinget i Kalmar län)
Adress:
Telefon:
E-post: magnus.persson@ltkalmar.se

R

S

Namn: Ann-Charlotte Sundelin (Västra Götalandsregionen)
Adress:
Telefon:
E-post: ann-charlotte.sundelin@vgregion.se

Namn: Anne-Marie Svensson (Region Västmanland)
Adress: Regionhuset, 721 89 Västerås
Telefon: 021-17 69 99, 072-153 00 39
E-post: anne-marie.svensson@regionvastmanland.se

Namn: Henrik Svensson (Landstinget i Värmland)
Adress:
Telefon: 0703404974
E-post: henrik.svensson@liv.se

T

Namn: Urban Tirén (Region Jämtland Härjedalen)
Adress: Box 654, 831 27 Östersund
Telefon: 076 811 39 52
E-post: urban.tiren@regionjh.se

W

Namn: Jens Wahlström (Västerbottens läns landsting)
Adress: 
Telefon: 090-785 37 76
E-post: jens.wahlstrom@vll.se

Ö

Namn: Gunnar Öhlén (Stockholms läns landsting)
Adress: Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Nya hemmet T5, 171 76 Stockholm
Telefon: 0704-84 00 95
E-post: gunnar.ohlen@karolinska.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)