Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Processledare

A

Namn: Emma Algell (Region Uppsala, Lasarettet i Enköping)
Adress: Sjukhuschefens stab - Utvecklingsenheten, Lasarettet i Enköping, 745 25 Enköping
Telefon: 0171-41 81 29
E-post: emma.algell@lul.se

Namn: Helene Ambjörnson (Västra Götalandsregionen, Kungälvs sjukhus)
Adress: Kungälvs sjukhus, Kansliavdelningen, 442 83 Kungälv
Telefon: 072-503 55 14
E-post: helene.ambjornsson@vgregion.se

Namn: Emelie Andersen (Region Jönköpings län, Värnamo sjukhus)
Adress: Folkhälsa och sjukvård, Landstinget i Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
Telefon: 036-32 41 18, 0703-77 97 91
E-post: emelie.andersen@rjl.se

B

Namn: Karin Bachelard (Capio Lundby Sjukhus)
Adress: Capio Lundby Sjukhus, Box 8753, 402 76 Göteborg
Telefon: 031-65 70 89
E-post: karin.bachelard@capio.se

Namn: Charlotta Bertolino (Västra Götalandsregionen, Angereds Närsjukhus) 
Adress: Sjukhuskansliet Angereds Närsjukhus, Box 63, 424 22 Angered 
Telefon: 070-020 59 13
E-post: charlotta.bertolino@vgregion.se

Namn: Marie Bladh (Region Skåne)
Adress: Ängelholms sjukhus, 262 81 Ängelholm
Telefon: 0431-810 63
E-post: marie.bladh@skane.se

C

Namn: Anna Cavrak (Västra Götalandsregionen)
Adress: Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), Rehabcentrum plan 2, 501 82 Borås
Telefon: 033-616 24 50
E-post: anna.cavrak@vgregion.se

D

Namn: Annette Danesjö-Gustafsson (Region Örebro län)
Adress: Region Örebro län, Eklundavägen 2, 701 16 Örebro
Telefon: 073-0808294
E-post: annette.danesjo-gustafsson@regionorebrolan.se

E

Namn: Cecilia Edström (Västerbottens läns landsting)
Adress: Västerbottens läns landsting, Staben för verksamhetsutveckling, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 71 85, 070-270 04 52
E-post: cecilia.edstrom@vll.se

Namn: Linda Eklund (Region Gotland)
Adress: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Gotland, Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 80 13
E-post: linda.eklund@gotland.se

F

Namn: Carina Frelin (Landstinget Dalarna)
Adress: Borlänge Sjukhus, Box 731, 781 27 Borlänge
Telefon: 0243-497373
E-post: carina.frelin@ltdalarna.se

G

Namn: Lars Gahnberg (Västra Götalandsregionen)
Adress: Hälsoodontologiska enheten, Folktandvården VGR ,Kämpegatan 3, 40544 Göteborg
Telefon: 031-741 13 24, 0706-40 84 18
E-post: lars.gahnberg@vgregion.se

Namn: Elin Glad (Region Östergötland, östra länsdelen)
Adress:
Telefon: 010-104 22 42
E-post: elin.glad@regionostergotland.se

Namn: Jannette Grahn Vera (Landstinget i Värmland)
Adress: Landstinget i Värmland, Folkhälso- och samhällsmedicinska enheten, Hälso- och sjukvårdsstaben, Landstingshuset, 651 82 Karlstad
Telefon: 054-61 86 68
E-post: jannette.veragajardo@liv.se

Namn: Ingemar Götestrand (Region Skåne)
Adress: Adress: Scheelevägen 8, 223 81Lund
Telefon: 046-77 08 85
E-post: ingemar.gotestrand@skane.se

H

Namn: Pia Haikka (Västra Götalandsregionen, Skaraborgs Sjukhus)
Adress: Skaraborgs Sjukhus, 541 85 Skövde
Telefon: 0500-43 26 20
E-post: pia.haikka@vgregion.se

Namn: Sara Haile (Stockholms läns landsting)
Adress: Kärlsektionen Avd 57, Vo kirurgi | Institutionen för klinisk forskning och utbildning (KI SÖS), Södersjukhuset | Karolinska Institutet, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm
Telefon: +46(0)72-583 46 11, +46(0)8 616 2462 / 1257 
E-post: sara.haile@ki.se

Namn: Eva Hedman (Uppsala läns landsting)
Adress: Ej tillgänglig
Telefon: Ej tillgänglig
E-post: eva.hedman@lul.se

Namn: Alexandra Hellnevi (Västra Götalandsregionen, Alingsås lasarett)
Adress: Alingsås lasarett, 441 83 Alingsås
Telefon: 0322-22 63 07
E-post: alexandra.hellnevi@vgregion.se

Namn: Birgitta Hermanson (Landstinget Sörmland, Katrineholm)
Adress: Linden vårdcentral, Kullbergska Sjukhuset, 641 22 Katrineholm
Telefon: 0150-722 34, 0706-28 38 68
E-post: birgitta.hermanson@dll.se

Namn: Evelina Hilmersson (Landstinget Dalarna)
Adress: Box 712, 791 29 Falun
Telefon: 072- 247 93 78
E-post: evelina.hilmersson@ltdalarna.se

Namn: Louise Hjortenfalk (Region Uppsala)
Adress: Box 26074, 750 26 Uppsala
Telefon: 018-611 7604, 070-383 7604
E-post: louise.hjortenfalk@regionuppsala.se

Namn: Helena Holmgren (Stockholms läns landsting)
Adress: Avdelning Närsjukvård, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen, Box 6909, 102 39 Stockholm
Telefon: 08- 123 138 93, 070- 001 73 27
E-post: helena.holmgren@sll.se

Processledare: Lina Häglund (Västra Götalandsregionen, Habilitering och Hälsa)
Adress: Habiliteringen Kansli, Ekelundsgatan 8, 411 18 Göteborg
Telefon: 070-66 99 579
E-post: lina.haglund@vgregion.se

J

Namn: Iwona Jacobsson (Region Västernorrland)
Adress: Sollefteå sjukhus, 881 04 Sollefteå
Telefon: 0620-194 55, 070-58 68 555
E-post: iwona.jacobsson@rvn.se

Namn: Johanna Jaran (Region Skåne)
Adress: Hälsoenheten, Claesgatan 7, plan 2, 214 26 Malmö
Telefon: 0703-91 23 85
E-post: johanna.jaran@skane.se

Namn: Djamila Jortikka (Landstinget Sörmland)
Adress: Landstinget Sörmland, 611 88 Nyköping
Telefon: 072-231 30 38
E-post: djamila.jortikka@dll.se

Namn: Kristina Jäderqvist Kruse (Stockholms läns landsting)
Adress:
Telefon: 
E-post: kristina.jaderqvistkruse@tiohundra.se

K

Namn: Britt-Marie Karlsson (Norrbottens läns landsting)
Adress: Folkhälsocentrum, Robertsviksgatan 7, 971 89 Luleå
Telefon: 0706-58 31 07
E-post: britt-marie.karlsson@nll.se

Namn: Linda Karlsson (Region Östergötland, Centrala länsdelen)
Adress: Universitetssjukhuset, NSC stab, matsalsbyggnaden plan 13 US, 581 85 Linköping
Telefon: 010-103 16 03
E-post: linda.ev.karlsson@regionostergotland.se

L

Namn: Camilla Larssen (Region Gävleborg)
Adress: Avd. Folkhälsa och Hållbarhet, Region Gävleborg, Gävle sjukhus ingång 11 plan 06, 801 88 Gävle
Telefon: 026-27 92 77, 0703-18 63 98
E-post: camilla.larssen@regiongavleborg.se

Namn: Maria Lehrberg (Region Västmanland), tjänstledig
Adress: Region Västmanland, Kompetenscentrum för hälsa, Ingång 29, 721 89 Västerås
Telefon: 021-176751
E-post: maria.lehrberg@regionvastmanland.se

Namn: Christina Lindberg (Region Uppsala)
Adress: Ej tillgänglig
Telefon: 0703229229
E-post: christina.lindberg@lul.se

Namn: Ebba Linderoth (Västra Götalandsregionen)
Adress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg Telefon: 076-823 97 41 E-post: ebba.linderoth@vgregion.se

Namn: Elin Lingman (Västra Götalandsregionen, Angereds Närsjukhus) (Föräldraledig)
Adress: Sjukhuskansliet Angereds Närsjukhus, Box 63, 424 22 Angered
Telefon: 070-020 59 13
E-post: elin.lingman@vgregion.se

Namn: Lena Lundh (Stockholms läns landsting)
Adress: Akademiskt primärvårdscentrum/Academic primary health care centre, Alfred Nobels allé 10, plan 6, 141 83 Huddinge
Telefon: 08-52 48 87 14, 0701-65 51 82
E-post: lena.k.lund@sll.se

M

Namn: Jan Maesel (Västra Götalandsregionen
Adress: Koncernkontoret, Koncernstab hälso- och sjukvård, Avdelning kunskapsstöd, Regionens Hus, Lillhagsparken 5, 405 44 Göteborg 
Telefon: 0738-35 55 00
E-post: jan.maesel@vgregion.se

Namn: Lena Matsson (Landstinget Dalarna)
Adress: Hälsofrämjande och hållbar utveckling, Central förvaltning, Landstinget Dalarna, 791 82 Falun 
Telefon: 023-49 03 62, 070-211 26 21
E-post: lena.s.matsson@ltdalarna.se

N

Namn: Maria Nordin (Region Halland)
Adress: Region Halland, Utbildnings- och eventservice, Box 517, 301 80 Halmstad
Telefon: 072-729 47 86
E-post: maria.nordin@regionhalland.se

O

Namn: Kjell Olsson (Region Skåne)
Adress: Claesgatan 7, plan 2, 214 26 Malmö
Telefon: 072-595 10 70
E-post: kjell.olsson@skane.se

Namn: Mina Olsson (Stockholms läns landsting)
Adress: Södersjukhuset, sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm
Telefon: 08-616 12 57
E-post: mina.olsson@sll.se

P

R

Namn: Therese Råberg (Region Kronoberg)
Adress:
Telefon: 
E-post: therese.raberg@kronoberg.se

S

Namn: Erica Sandberg (Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset)
Adress: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg
Telefon: 0700-82 23 86
E-post: erica.sandberg@vgregion.se

Namn: Anna-Karin Schöld (Region Östergötland, västra länsdelen)
Adress: Närsjukvården i västra Östergötland (NSV), Lasarettet, 591 85 Motala
Telefon: 010-103 85 12
E-post: anna-karin.schold@regionostergotland.se

Namn: Lena Sjöquist Andersson (Västerbottens läns landsting, NUS)
Adress: Västerbottens läns landsting, Verksamhetsutvecklingsstaben, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 74 81, 0703-99 74 81
E-post: lena.sjoquist.andersson@vll.se

Namn: Åsa Stephansson Dedering (Stockholms läns landsting)
Adress: 
Telefon: 
E-post: asa.stephansson-dedering@sll.se

Namna: Eva Stuhr Sander (Region Skåne)
Adress:  Södra vägen 1 262 81 Ängelholm
Telefon: 042-406 15 84
E-post: eva.s.sander@skane.se

Namn: Carina Svärd (Landstinget Blekinge)
Adress: Landstinget Blekinge, Wämö Center, Byggnad 1 plan 3, 371 81 Karlskrona
Telefon: 0455-73 40 41, 073-447 12 45
E-post: carina.svard@ltblekinge.se

Namn: Anna Swanson (Region Jämtland Härjedalen)
Adress: Folkhälsocentrum, Jämtlands läns landsting, Törnstensgränd 9, 831 31 Östersund
Telefon: 063-14 75 64
E-post: anna.swanson@regionjh.se

T

Namn: Åsa Thurfjell (Stockholms läns landsting)
Adress: Kista Vårdcentral, Kista Galleria Trapphus 3, 1tr, 164 91 Kista
Telefon: 08-687 63 70 
E-post: asa.thurfjell@sll.se

Namn: Marie Tigerryd (Landstinget i Kalmar län)
Adress: Box 601, 391 26 Kalmar
Telefon:0480- 842 13
E-post: marie.tigerryd@ltkalmar.se

Namn: Lina Tjärnström (Västerbottens läns landsting)
Adress: Skellefteå lasarett, Staben för verksamhetsutveckling, 931 86 Skellefteå
Telefon: 0910-77 05 86, 0722-07 05 86
E-post: lina.tjarnstrom@vll.se

Namn: Kerstin Troedsson (Landstinget i Uppsala län)
Adress: Akademiska sjukhuset, Administrationen, HFS, Ingång 17, vån 3, 751 85 Uppsala
Telefon: 018-611 30 10
E-post: kerstin.troedsson@akademiska.se

W

Namn: Mona Wennberg (Västerbottens läns landsting)
Adress: Folkhälsoenheten, Ledningsstaben, Västerbottens Läns Landsting, Köksvägen 11, 901 89 Umeå
Telefon: 090-785 71 94, 073-6347886
E-post: mona.wennberg@vll.se

Namn: Suzanna Westberg (Landstinget Dalarna)
Adress: Box 712, 791 29 Falun
Telefon: 070 570 59 30
E-post: suzanna.westberg@ltdalarna.se

Namn: Anne Wilderoth (Region Jönköpings län)
Adress: Höglandssjukhuset Eksjö-Nässjö, 575 81 Eksjö
Telefon: 0381-350 28, 0703-16 50 28
E-post: anne.wilderoth@rjl.se

Ö

Namn: Lisa Österberg
Adress: Region Västmanland, Kompetenscentrum för hälsa, Ingång 29, 721 89 Västerås
Telefon: 021-174334
E-post: lisa.osterberg@regionvastmanland.se

Namn: Katarina Östergren (Landstinget Sörmland, Nyköpings lasarett/Mälarsjukhuset)
Adress: Hälsofrämjande Landsting Sörmland, Nyköpings lasarett, 611 85 Nyköping
Telefon: 0155-24 55 79, 0767-20 20 79
E-post: katarina.ostergren@dll.se

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)