Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

PROM (patient-reported outcome measures)

Temagruppen är för närvarande vilande

Patientens egna upplevelser av den vård de får är ett sätt att mäta vårdkvalitet.
Foto: Ulrika Casselbrant

PROM står för Patient Reported Outcome Measures, och är resultatmått som grundas på patientens självrapporterade beskrivning. Tillsammans med professionella och kliniska mått, ger PROM en möjlighet att värdera patientens tillstånd i ett helhetspespektiv. Båda dessa resultatmått är därför viktiga när vi utvärderar resultatet av hälso- och sjukvårdens insatser.


För mer information gå vidare till RCSO.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)