Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Genomförda aktiviteter

Thailändsk orkidé. Foto: Jona Kristjansdottir

Temadag 9 april 2019

Ökar den psykiska ohälsan och hur bemöter vi den?

Presentationer från föreläsarna finns att ta del av nedan.

Temadag existentiell hälsa, 29 november 2016

Den 29 november anordnade temagrupp Psykisk hälsa en temadag om existentiell hälsa. Cecilia Melder, som skrivit sin avhandling om existentiell folkhälsa, inledde dagen med ett pass om existentiell hälsa i vården. Hon poängterade att det finns tydliga samband mellan upplevelse av existentiell hälsa och en rad sjukdomar och symptom. Vi behöver bli bättre på att ta upp och kunna prata om existentiella frågor i vården, en aktiv ”livshjälp” för att hjälpa människor att få en hållbar hälsa. 

Ullakarin Nyberg som är psykiatriker och suicidforskare pratade om vikten av att kunna möta människor med respekt och lyhördhet. Och att kunna dela det allmänmänskliga för att hjälpa människor att hitta skäl att leva.  

Lena Bergqvist från Studiefrämjandet i Västmanland beskrev sitt arbete med existentiell hälsa i olika grupper. Hon har tagit fram en kortlek med de åtta dimensionerna av existentiell hälsa som WHO definierat. I kortleken finns tre kort för varje dimension som illustrerar tanke, handling och känsla.  

Dagen avslutades med en personlig berättelse på temat ”När livet inte blir som man tänkt sig” av Fredrik Ekdala, som bland annat drabbats av Parkinsons sjukdom. Ett fyrtiotal deltagare från hela Sverige var med under dagen. Presentationer från föreläsarna finns att ta del av nedan.

Konferens den 2 februari 2015

Sömnens betydelse för hälsan - en temadag om sömnen och hur den påverkar vår hälsa.

Presentation från dagen finns att ta del av nedan.

Temadag 2 februari 2015 "Sömnens betydelse för hälsan"
Presentation av Torbjörn Åkerstedt: Varför behöver vi sova?

Konferens, den 22 januari 2014

Får själen plats i kroppen - en temadag om psykisk hälsa och suicidprevention inom somatiken.

Bok- och biblioteksmässan 26-29 september 2013

Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i samlar varje år ca 100 000 besökare och drygt 800 utställare. I montern ”Psykiska hälsa genom livet” monternummer C01:25 finns några av de tidigare årens medverkande: Psynk från Sveriges Kommuner och Landsting, Västerbottens läns landsting, Svenska Psykiatriska Föreningen. Nya för i år är föreningen SHEDO, Self Harm and Eating DisOrder som i samband med Bok- och Biblioteksmässan räknar med att ge ut en bok inom ramen av sitt projekt Ego Nova.

Internationella suicidpreventiva dagen 10 september 2013

I Sverige dör ungefär 1 500 personer per år genom suicid, det innebär att det dör en människa genom självmord var 6:e timma.

World Suicide Prevention Day är en internationell dag som firas världen över. På svenska kallas dagen "Internationella suicidpreventiva dagen". Det är WHO som i samarbete med den internationella organisationen för självmordsprevention (IASP) ansvarar för denna dag som infaller den 10/9 varje år. Syftet är att öka medvetenheten om att suicidalitet är ett folkhälsoproblem.

Under denna dag hålls konferenser, minnesstunder och andra typer av manifestationer för att påminna om det allvarliga folkhälsoproblem som suicid utgör. Vad som också uppmärksammas är de metoder och program som finns för att förebygga suicid. Forskning och erfarenheter inom fältet visar att suicid går att förebygga. Det är även viktigt att de tabun som finns kring ämnet uppmärksammas och ifrågasätts. Kunskapen för att förebygga suicid finns, det som saknas är resurser.

Temagruppen Psykisk hälsa inom HFS - nätverket vill att vi inom nätverket arbetar för att uppmärksamma denna dag. Under förra året var det några av medlemsorganisationerna som genomförda arrangemang som både var uppskattade och välbesökta. Nedan finns därför exempel på hemsidor med information och samarbetspartners. Vi vill uppmana alla medlemmar att på något sätt uppmärksamma detta stora men delvis dolda folkhälsoproblem på hemmaplan!

Temat för 2013 är "Stigma: A Major Barrier to Suicide Prevention"

Gå in på och läs mer om dagen och ta del av det "Toolkit" som finns på www.iasp.info/wspd/

Information finns också på;

NASP (Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa) Inst. för folkhälsovetenskap Karolinska Institutet 171 77 Stockholm Besöksadress: Granits väg 4, KI Tel +46(0)8 52487026, www.ki.se/suicid/

SPES - Riksförbundet för Suicid Prevention och Efterlevandes Stöd Tel: 08-34 58 73, E-post: info@spes.se SPES Box 297, 101 25 Stockholm, www.spes.se

Vill du ha tips och råd kan du också kontakta någon av temagruppens medlemmar. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter. Se HFS-nätverkets hemsida för namn och kontaktuppgifter. Där finns också en broschyr som kan användas.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)