Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

RÄDDA LIV-modern

Under 2010 låg deltgandet i cellprovtagning i Malmö mellan 20 och 30 procent. Deltagandet i hela Region Skåne var också lägre än genomsnittet i riket. Under september 2010 till mars 2011 genomfördes därför projektet RÄDDA LIV-modern.  

För att kunna göra särskilda insatser i områden med extra lågt deltagande och dessutom kunna erbjuda alternativt till ordinarie cellprovtagning (med kallelse till specifik tid och mottagning) skapades den så kallade Cellprovsbussen. Bussen innehöll ett mobilt provtagningsteam och ställdes upp på olika torg i Malmö.  Information om bussen spreds via massmedia och i lokal media. De kvinnor som inte hade tagit cellprov på tre år bjöds speciellt in till det mobila teamet. Vidare togs lättillgänglig och kultursensitivt utformad information på ”lätt svenska” och andra språk fram för att kunna användas vid kallelser. Mer generella åtgärder genomfördes också, som kundanpassade öppettider på kvällar och helger, drop-in-tider samt telefontider för rådgivning.  

Efter RÄDDA LIV-moderns avslut genomfördes riktade insatser i området Rosengård i Malmö, eftersom deltagandet i cellprovtagning där var lägst i regionen. Bland annat genomfördes följande insatser:

  • Cellprovsbussen ställdes upp i Rosengård under en månad, med samma påannonsering som till övriga uppställningsplatser i Malmö.
  • Utbildning till kvinnor på SFI, familjecentraler och via Hälsokommunikatörer.
  • Extra kallelser till 1 000 kvinnor under maj 2013.
  • Information för allmänheten i samarbete med Nätverket mot Gynekologisk cancer under maj 2015, utannonsering i samarbete med lokala kvinnoorganisationer och utbildningsorganisation.

Ovan nämnda insatser i Rosengård resulterade tyvärr inte i så stort deltagande från de kvinnor som man hoppats på att nå.

Samarbete med imamer

För att nå fler kvinnor med annan kulturell och religiös bakgrund, som inte har som tradition att uppsöka vård i preventivt syfte, har ett samarbete inletts med imamer i Malmö. Tanken är att imamerna ska sprida information till kvinnor och män i sina församlingar om att cellprovtagning är viktigt samt varför (räddar liv samt bevarar fertiliteten). Undervisning har också bedrivits på SFI/Komvux om kvinnohälsa samt betydelse av vård i preventivt syfte, inklusive cellprovtagning.

Läs artikel i ETC med Anna Palmstierna, utvecklingsbarnmorska i Region Skåne >>>

Artikel i LIFe-time.se >>>

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)