Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Relaterade länkar

Diverse länkar

www.healthdesign.org/

www.vardbyggnad.se

Naturbilder i form av tavlor, på vägg och tak, som bildspel i DVD-box och bok kan beställas från Region Jönköpings län.

Litteraturtips

Länksamling med artiklar av och med Roger Ulrich.

Chalmers arkitekturutbildning, här kan man även beställa boken "Evidensbas för vårdens arkitektur 1.0" skriven av Roger Ulrich.

Health care design magazine.

Vårdmiljöns betydelse, red. Helle Wijk, 2014.

Estetikens och miljöns betydelse inom vården, en litteraturstudie av Linnea Granberg och Sofia Smeds, 2011.

Konsten att skapa omsorg. En fallstudie av Skandioklinikenoch arbetet med den konstnärliga gestaltningen, av Pamela Schultz, 2014.

Naturupplevelsens betydelse i vården. En studie på en kvinnoklinik vid ett svenskt centralsjukhus, del II, av Lalla Thord och Ingrid Ainalem, 2014.

Konstnärlig gestaltning i en vårdmiljö. Den konstnärliga processen under ett nybyggnadsprojekt på kvinnokliniken vid UMAS, av Katrin Ingelstedt, 2007.

Vändpunkt - Förslag om kultur och hälsa i nordisk samverkan. En kartläggning och analys av behovet av samarbete inom Norden, av Kjell Austin, 2014.

Hälsofrämjande vårdmiljö i palliativ vård; Improving the patient experience, Environment for care at end of life, The King's fund's Enhancing the Healing Environment Programme 2008-2010.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)