Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

HFS samarbetspartners

Samarbeten en grundbult

Hälsofrämjande arbete är komplext och fordrar många parter för att skapa ökad hälsovinst för patienter, medarbetare och befolkning. Hälso- och sjukvården har här en unik möjlighet med hög kompetens, stora kontaktytor och förtroendekapital.

Ett bredare arbetsfält

Parallellt med att nätverket växer har också verksamheten successivt breddats och fördjupats. Denna utveckling har varit möjlig och gynnsam tack vare ett bra samarbete som baserats på en vinnar-vinnar situation. HFS-nätverket har nära samarbete med följande organisationer/ myndigheter:

Folkhälsomyndigheten
Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Andra nätverk

HFS-nätverket har också nära samarbete med Hälso- och sjukvårdens nationella nätverk för FaR (Fysisk aktivitet på recept), HoSnnfF. Bland annat återfinns HoSnnfF på denna webbplats under temagruppen Fysisk aktivitet.

Det är många olika yrkesgrupper, föreningar, myndigheter och nätverk som jobbar för att det ska ske en dialog med patienten om levnadsvanor och hälsa. Nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) är med och för ett samarbete med Socialstyrelsen kring de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Utöver vårt nätverk ingår även följande samarbetspartners:

Förbundet Sveriges arbetsterapeuter FSA

Svenska Barnmorskeförbundet

Dietisternas riksförbund DRF

Sveriges Psykologförbund SPF

Fysioterapeuterna

Svensk sjuksköterskeförening SSF

Föreningen svensk företagshälsovård

Yrkesföreningar mot tobak

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet YFA

Vårdföretagarna

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)