Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Ta med en vän

Kampanjen ”Ta med en vän” startade våren 2011 som ett
resultat av att det i nordöstra Göteborg, där omkring hälften av invånarna är utlandsfödda, var betydligt färre kvinnor som utnyttjade möjligheten att ta cellprov än i resten av Västra Götalandsregionen. Den genomsnittliga täckningsgraden i området var endast 60 procent, jämfört med 82 procent i hela regionen. Tanken bakom namnet på kampanjen var att den som tar med en vän till cellprovtagningen ska känna en större trygghet och få emotionellt stöd. Dessutom kan vännen vara behjälplig med allt från barnpassning till kommunikation. 

Kampanjen bestod av flera olika åtgärder, som togs fram utifrån forskning och fokusgrupper med etablerade doulor (se förklaring nedan) i området. Kampanjen bestod bland annat av:

  • information på olika språk som spreds i lokalradion, lokaltidningen och via offentliga inrättningar.
  • en särskild ”När tog du cellprov senast-tjänst”
  • en Facebook-kampanj
  • tre kortfilmer "Finns det någon ursäkt?" (på arabiska, somaliska och svenska) Se filmen här >>>
  • drop-in tider
  • särskilt utskick till kvinnor som inte tagit cellprov på tre år
  • kallelsesystem där tid kunde bokas om på nätet

Utöver detta deltog doulor och barnmorskor i lokala event och informerade i olika föreningar. Det fanns också möjlighet att ta cellprov i den så kallade Cellprovsbussen (jämför Blodbussen) som besökte olika platser i området under två månaders tid.

Vad är en doula?

  • En doula är en kvinna som stödjer en annan kvinna under graviditet och förlossning
  • I nordöstra Göteborg finns 20 dou­lor som talar nio olika språk

Läs mer om projektet Ta med en vän >>> 

Läs slutrapporten för Ta med en vän >>>

Cellprovsveckan

Erfarenheterna från kampanjen ”Ta med en vän” resulterade i en cellprovsvecka i Västra Götalandsregionen. Den första cellprovsveckan anordnades i maj 2013 tillsammans med barnmorskemottagningarna i Halland, med olika aktiviteter och extra öppettider på mottagningarna. Vid sidan av ett ökat deltagandet i cellprovtagning har cellprovsveckan som mål att öka medvetenheten och kunskapen om vikten av regelbunden provtagning. Fler landsting och regioner har anslutit sig till cellprovsveckan genom åren. Läs mer om cellprovsveckan >>> 

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)