Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Temagruppen tipsar

Länkar till andra nätverk som arbetar med Hälsofrämjande förhållningssätt/Personcentrerad vård

SKL:s forum för personcentrerad vård (Sveriges Kommuner och Landsting).

”Patienten en del av teamet” ämnesinformation och regelverk (Socialstyrelsen).

Personcentrerat arbetssätt (Västra Götalands-regionen).

Goda exempel, personcentrerad vård (Ringla).

Centrum för personcentrerad vård (Göteborgs universitet).

Rapporter och vetenskapligt underlag

Från mottagare till medskapare (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys).

Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården (SBU).

Implementering och utvärdering av personcentrerad vård (Leading Health Care).

Personcentrerad vård – en kärnkompetens för god och säker vård (Svensk sjuksköterskeförening).

Litteratur

Dahlberg, K. & Ekman, I. (red.) (2017). Vägen till patientens värld och personcentrerad vård: att bli lyssnad på och förstådd.

Persson, H., Javinger, M. & Ekman, I. (2017). Personcentrerad hälso- och sjukvård: rapport från verkligheten.

Ekman, I. (red.) (2014). Personcentrering inom hälso- och sjukvård: från filosofi till praktik.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)