Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

"Fri från tobak i samband med operation" riktad till patienter

Tobaksfri i samband med operation - patientbroschyr och powerpointpresentation - är riktad till patienter och kan exempelvis användas vid enskilda samtal/konsultationer eller som gående presentation på en bildskärm i ett väntrum.

Hur beställs patientbroschyren?

Broschyren beställs och bekostas av regionerna själva. På den här sidan finns både utskrifts och tryckversion av broschyren samt en powerpointpresentation.

Det finns möjlighet att lägga in en sida med lokal information.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)