Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Information om broschyren och powerpointpresentationen "Fri från tobak i samband med operation" riktad till patienter

Tobaksfri i samband med operation - patientbroschyr och powerpointpresentation - är riktad till patienter och kan t.ex. användas vid enskilda samtal/konsultationer eller som gående presentation på en bildskärm i ett väntrum etc.

Hur beställs patientbroschyren?

Broschyren för patienter beställs och bekostas av landstingen/enheterna själva. Det finns möjlighet att lägga in en sida med lokal infomation, se mall. Ett tips är att diskutera med berörda parter och komma överens om en gememsam lokal information samt hur många broschyrer som behöver tryckas. Ni väljer sedan själva om ni vill trycka broschyren på lokalt tryckeri eller via Folkhälsomyndigheten (Taberg Media Group).

Pdf:en som ska skickas till tryckeriet är låst förutom ett fält på tryckortssidan, där tryckeriet lägger in sin tryckort och år, samt sidan 10 där man kan lägga in sin lokala information. Sidan 10 går inte att typografera/formatera, utan all text blir "vanlig brödtext". Önskar ni er egen logga på broschyren finns instruktion att ladda ner.

Viktigt: Vid tryck ska papperssort anges: galerie Art Silk, 170 gram.

Om ni har frågor i samband med tilltryck av folder eller etikett prata i första hand med ert tryckeri.

HEMSIDAN

Webmaster   |  Sitemap   |   Om cookies

Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

© 2014 Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)